Een door u ontvangen dwangbevel is rechtsgeldig nadat het dwangbevel door de deurwaarder aan u is overhandigd. Dit kan per post, of als de deurwaarder in persoon op uw adres een dwangbevel overhandigt of achterlaat.

Indien bij de betekening geen gevolg wordt gegeven aan het hernieuwde dwangbevel, kan de deurwaarder onmiddellijk tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel overgaan. De deurwaarder kan beslag leggen op persoonlijke bezittingen, uw loon of uitkering en/of bank- of girorekening. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter. Een door u ontvangen dwangbevel is rechtsgeldig nadat het dwangbevel aan u is betekend. Dit kan per post, of als de deurwaarder in persoon op uw adres een dwangbevel overhandigt of achterlaat.