GBLT is opgericht per 1 januari 2011 en heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor zes waterschappen en vier gemeenten. Voor deze gemeenten geeft GBLT ook uitvoering aan de Wet WOZ. Uitgangspunt daarbij is de hoogste kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten. Jaarlijks worden  aanslagen opgelegd aan inwoners en bedrijven uit de provincie Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. GBLT is per 1 januari 2014 de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn dat naar buiten trad met de namen 'Lococensus' en 'Tricijn'.

Inwoners en bedrijven binnen het beheersgebied van de onderstaande waterschappen en gemeenten ontvangen een aanslag van GBLT:

Het werkgebied van de organisatie in kaart gebracht:
(Klik op de afbeelding voor een grotere versie.)

GBLT kaartje 2014

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

28 augustus om 16:50
@Denniz1974 Graag gedaan! Fijn dat u al goed geholpen bent. ^SC
28 augustus om 16:11
@mjwterhart Wanneer u vermoedt dat de aanslag niet correct is kunt u op onze website via Mijn Loket bezwaar maken tegen de aanslag.^GH
28 augustus om 16:02
@Denniz1974 Zuiveringsheffing gaat over afvalwater en Diftar over huisvuil. Betreft 2 verschillende belastingsoorten.^GH