Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso? Ga dan naar Mijn Loket om de machtiging voor automatische incasso af te geven. U kunt de machtiging afgeven op ieder gewenst moment; ook zonder dat er een openstaand bedrag staat in Mijn Loket.

Met een dagtekening van 21 maart 2017 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Op woensdag 29 maart 2017 vergadert het Algemeen Bestuur van GBLT tussen 10.00 en 12.00 uur in het pand aan het Lübeckplein 2, 8017 JZ te Zwolle. Deze vergadering is openbaar.

Klik hier om de agenda en stukken van deze vergadering in te zien.
Bekijk de agenda en stukken van alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GBLT

GBLT maakt beleidsstukken en beleidsstukken voortaan digitaal bekend via de website: www.officielebekendmakingen.nl. Het algemeen bestuur heeft hiertoe besloten tijdens de openbare vergadering op 23 november 2016

Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen de WOZ-waarde van hun woning nu online bekijken via het landelijke WOZ-waardeloket

Eind februari 2017 hebben de meeste huishoudens in de gemeente Zwolle, Dronten, Dalfsen, Bunschoten, Nijkerk en Leusden een aanslagbiljet voor gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen.

Bent u eigenaar of huurder van een woning in de gemeente Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten, Zwolle, Dronten of Leusden? Dan ontvangt u eind februari 2017 een aanslagbiljet voor gemeente- en waterschapsbelastingen. Dit biljet bestaat uit verschillende onderdelen. Met behulp van een 'voorbeeld biljet' leggen we u graag uit wat de verschillende begrippen betekenen. Kies uw gemeente en beweeg met uw muis over het biljet om de uitleg van de begrippen te lezen. 

Klik hier om het voorbeeldbiljet van uw gemeente te bekijken.

Deze telefoonstoring van vanmorgen is opgelost. Onze medewerkers van het Klantcontactcentrum waren vanmorgen telefonisch niet bereikbaar wegens een storing in de telefooncentrale. Wij helpen u graag. 

Er zijn dit weekend veel aanslagbiljetten bezorgd, waardoor kan voorkomen dat de telefoonlijnen druk bezet zijn. Wij verzoeken u in dat geval op een later moment deze week te bellen. 

U kunt op ieder gewenst moment gebruik maken van Mijn Loket voor het regelen van uw persoonlijke belastingzaken. Ook vindt u meer informatie over uw belastingaanslag op deze website. 

 

Deze week ontvangen huishoudens in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle de belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen. Op het biljet staat ook de WOZ-waarde. Nu heeft u bovenstaande slogan vast wel eens ergens gelezen, bijvoorbeeld op internet of in een reclamefolder. Diverse bureaus en makelaars verlenen onder deze slogan 'gratis' rechtsbijstand. Niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom is 'gratis' bezwaar maken tegen de WOZ-waarde steeds meer in trek. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Deze week ontvangen de meeste huishoudens in de gemeenten Dronten, Leusden, Zwolle, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting van GBLT. Waar mogelijk combineert GBLT de belastingsoorten van het waterschap en de gemeente op één biljet.

De belastingaanslag 'Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Bedrijven' wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. Deze gebruiker wordt afgeleid uit de registers van de Kamer van Koophandel en/of degene die als gebruiker geregistreerd staat bij de drinkwatermaatschappij. Indien u onterecht als gebruiker bent aangemerkt, dan kunt u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Met een dagtekening van 31 januari 2017 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.


GBLT is donderdag 19 januari telefonisch tot 13.00 uur bereikbaar. Op ieder gewenst moment uw belastingzaken regelen kan gemakkelijk en snel via Mijn Loket. Met dit digitale loket hebt u toegang tot uw aanslagbiljetten, betaalgegevens en kunt u ook aanpassingen maken zoals het wijzigen van een rekeningnummer, het indienen van een bezwaar of het aanvragen van kwijtschelding.

Met een dagtekening van 17 januari 2017 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

De tarieven van de waterschapsbelasting 2017 zijn bekend. De waterschappen waarvoor GBLT de waterschapsbelastingen heft en int:

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

24 maart om 11:56
Liever betalen in termijnen? Dat kan via een automatische incasso; https://t.co/Idv1umjItA
24 maart om 10:50
RT @simonsenboom: Digitaal bestuursverslag 2016 vormgegeven voor @GBLTservice: https://t.co/1lxucBpbQT
23 maart om 13:48
@d3nizaykul86 Wat is de datum bij 'dagtekening' op uw aanslagbiljet? Vanaf die datum moet aanvragen kwijtschelding mogelijk zijn. ^JB