Nadat u de aanslag heeft ontvangen kunt u via Mijn Loket of per post kwijtschelding aanvragen. Afhankelijk van uw woonplaats vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT of via de gemeente. Kijk voor een overzicht van gemeenten waar GBLT mee samenwerkt om te bepalen waar u kwijtschelding kunt aanvragen. Als u weet of u kwijtschelding moet aan vragen bij GBLT, dan doet u dit als volgt:

 • Kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket
  Via Mijn Loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk een kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst op de aanslag te klikken (in Mijn Loket) waarvoor u kwijtschelding wilt aanvragen.
 • Kwijtschelding aanvragen via post
  Maakt u liever gebruik van een papieren versie van het kwijtscheldingsformulier dan is dat ook mogelijk. U vraagt telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier 
  aan via 088-064 55 55. Het kwijtscheldingsformulier wordt u binnen twee weken per post toegezonden. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier kan worden gestuurd naar:

  GBLT 
  Postbus 1098 
  8001 BB Zwolle
   
  Denkt u ook aan het meezenden van de in het formulier vereiste bijlagen. Als niet alle bijlagen meegezonden worden, kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien u ook na een verzoek van onze kant niet alle bijlagen heeft verstrekt wijzen wij uw kwijtscheldingsaanvraag af.

Ontvangstbevestiging
Binnen twee weken na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging.

Invorderingsmaatregelen
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Indien u automatische incasso heeft, dan wordt de invordering van de termijnbedragen stopgezet. Als blijkt dat er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de nog resterende maanden van het jaar.

Kwijtschelding aanvragen bij de gemeente waar GBLT een overeenkomst heeft
Als er sprake is van een samenwerking met uw gemeente op het gebied van kwijtschelding dan betekent dit dat u alleen bij de gemeente een kwijtschelding hoeft aan te vragen. De gemeente beoordeelt het verzoek en deelt het resultaat van de beoordeling mee aan GBLT. Van GBLT ontvangt u vervolgens bericht.