Zaterdag 4 april Mijn Loket niet beschikbaar

Lees meer...

Aangepaste telefonische bereikbaarheid ivm feestdagen 2015

Lees meer...

Dalfsen kiest voor regionale belastingsamenwerking met GBLT

 

Persbericht gemeente Dalfsen, 25 maart 2015
 

Intensiever samenwerken in de regio is één van de bestuurlijke speerpunten van de gemeente Dalfsen. Het verminderen van kosten en kwetsbaarheid en het versterken van de kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten. Voor de belastingtaken heeft het college in 2014 de intentie uitgesproken om aan te sluiten bij belastingkantoor GBLT. Deze maand verleende de gemeenteraad formeel toestemming om aan te sluiten bij GBLT.

Belastingsamenwerking
Op dit moment voert GBLT belastingtaken uit in opdracht van zes waterschappen en vier gemeenten. Het college van Dalfsen heeft namens de gemeenteraad gevraagd de gemeenschappelijke regeling aan te passen, zodat de gemeente Dalfsen per 1 januari 2016 deelnemer wordt. Het gaat om taken zoals het heffen en innen van gemeentebelasting, uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en het verwerken van kwijtscheldingsaanvragen.

Gevolgen voor de burger
Vanaf 1 januari 2016 ontvangen inwoners van de gemeente Dalfsen de aanslag voor de gemeentebelastingen niet meer rechtstreeks van de gemeente, maar van GBLT. In 2016 ontvangen burgers en bedrijven in de gemeente Dalfsen een gecombineerde belastingaanslag; op het aanslagbiljet staan zowel de gemeente- als de waterschapsbelastingen. Sinds 2008 voert GBLT al belastingtaken uit voor Waterschap Groot Salland.

Veel acties de komende tijd
De komende maanden wordt de aansluiting voorbereid. Het jaar 2015 staat verder in het teken van afstemmen en samen voorbereidingen treffen voor het belastingjaar 2016.

Stroomstoring opgelost; telefoonlijnen geopend

De stroomstoring waardoor GBLT vanmorgen telefonisch niet bereikbaar was, is opgelost. GBLT is telefonisch weer bereikbaar.

Telefonisch niet bereikbaar door stroomstoring

Lees meer...

Persbericht gemeente Leusden: GBLT helpt u bij bezwaar tegen de WOZ

Lees meer...

Heeft u een dwangbevel met dagtekening van 10 maart 2015 ontvangen?

Met een dagtekening van 10 maart 2015 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op alle heffingen voor het beheersgebied van GBLT.

Lees meer...

Taxatieverslagen en deel aanslagbiljetten digitaal beschikbaar in Mijn Loket

Lees meer...

Telefoonstoring verholpen

Lees meer...

Technische storing telefooncentrale en Mijn Loket

Lees meer...

Belastingaanslagen Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle deze week verzonden

Lees meer...

Heeft u een dwangbevel met dagtekening van 24 februari 2015 ontvangen?

Lees meer...

Kwijtschelding kleine ondernemers (ZZP-ers) Zwolle

Lees meer...

Heeft u een dwangbevel met dagtekening van 10 februari 2015 ontvangen?

Lees meer...

Het Algemeen Bestuur van GBLT benoemt nieuwe directeur

 

Lees meer...

Pagina 1 van 11