Aangepaste telefonische bereikbaarheid ivm feestdagen

Lees meer...

Heeft u een dwangbevel met dagtekening van 8 april 2014 ontvangen?

Lees meer...

Mijn Loket niet beschikbaar op donderdag 3 en vrijdag 4 april

Lees meer...

Openbare vergadering algemeen bestuur GBLT 9 april 2014

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert op woensdag 9 april 2014 vanaf 10.00 uur in het kantoor te Harderwijk op het adres Westeinde 23. Deze vergadering is openbaar. Download de agenda en stukken.

Termijnafschrijving automatische incasso eerder zichtbaar in Mijn Loket

Lees meer...

Hebt u een aanmaning met dagtekening 22 maart ontvangen?

Met een dagtekening van 22 maart 2014 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingen voor het beheersgebied van GBLT.

Lees meer...

Hebt u een aanmaning met dagtekening 15 maart ontvangen?

Met een dagtekening van 15 maart 2014 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingen voor het beheersgebied van GBLT.

Lees meer...

Kwijtschelding ZZP'ers gemeente Zwolle

Lees meer...

GBLT heft en int steeds efficiƫnter

Lees meer...

Taxatieverslagen Zwolle 2014 beschikbaar in Mijn Loket

Lees meer...

Taxatieverslagen gemeente Zwolle 2014 nog niet beschikbaar in Mijn Loket

Lees meer...

Aanslagen waterschapsbelastingen Vechtstromen en Vallei en Veluwe met dagtekening 28 februari verzonden

Met dagtekening van 28 februari 2014 worden de komende dagen in de beheersgebieden van de waterschappen Vechtstromen en Vallei en Veluwe de belastingaanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing verzonden.

Lees meer...

Inloopavonden in Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle

Lees meer...

Aangifte voor bedrijven

Lees meer...

Aanslagbiljet met dagtekening 28 februari vanaf 26 februari 2014 zichtbaar in Mijn Loket

Lees meer...

Pagina 1 van 6

GBLT is de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.