Mijn Loket niet beschikbaar van 24 t/m 26 april

Lees meer...

Hebt u een aanmaning en/of dwangbevel met dagtekening van 14 april ontvangen?

Lees meer...

Aangepaste telefonische bereikbaarheid ivm (feest)dagen 2015

Lees meer...

Afschrijving termijnbedrag nieuwe machtiging start in april

Lees meer...

Openbare vergadering Algemeen Bestuur GBLT

Lees meer...

Zaterdag 4 april Mijn Loket niet beschikbaar

Lees meer...

Aangepaste telefonische bereikbaarheid ivm feestdagen 2015

Lees meer...

Dalfsen kiest voor regionale belastingsamenwerking met GBLT

Lees meer...

Stroomstoring opgelost; telefoonlijnen geopend

De stroomstoring waardoor GBLT vanmorgen telefonisch niet bereikbaar was, is opgelost. GBLT is telefonisch weer bereikbaar.

Telefonisch niet bereikbaar door stroomstoring

Lees meer...

Persbericht gemeente Leusden: GBLT helpt u bij bezwaar tegen de WOZ

Lees meer...

Heeft u een dwangbevel met dagtekening van 10 maart 2015 ontvangen?

Met een dagtekening van 10 maart 2015 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op alle heffingen voor het beheersgebied van GBLT.

Lees meer...

Taxatieverslagen en deel aanslagbiljetten digitaal beschikbaar in Mijn Loket

Lees meer...

Telefoonstoring verholpen

Lees meer...

Technische storing telefooncentrale en Mijn Loket

Lees meer...

Pagina 1 van 12