GBLT is de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.