Toelichting op het verzoek:
Met dit verzoek is openbaar gemaakt:
1. Sinds welke datum maakt u gebruik van dit briefmodel aanmaningen?
2. Waarin verschilt deze aanmaning tekstueel van het briefmodel dat u hiervoor verstuurde?
3. Maakt u nog gebruik van dit briefmodel?
4. Hoeveel aanmaningen op basis van dit briefmodel heeft u verstuurd?
5. Wat zijn de totale kosten die u op basis van dit model in rekening heeft gebracht en geïncasseerd?
6. Hoeveel dwangbevelen heeft u opgelegd met dit briefmodel aanmaning als basis?

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx
08 oktober om 08:03
@andre_toet Goedemorgen, dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u… https://t.co/VttPOrYZLP