Voorzitter B.J. Bussink


1 OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
1.1 Orde voor de verkiezing voorzitter / lid dagelijks bestuur

2 MEDEDELINGEN
2.1 Aanbesteding belastingsoftware
2.2 Duurzame belastingen 

3 VERSLAGEN
3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 21 november 2018
3.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur

4 INGEKOMEN POST

5 ONDERWERPEN TER INFORMATIE
Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de
opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.
5.1 Evaluatie bezwaren 2018 

5.2 Gemeenschappelijke regeling GBLT
5.3 Strategische consultatie -voortgang Offerte strategische consultatie

6 ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING
Voorstellen voor besluitvorming zonder inhoudelijke bespreking.


7 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING
7.1 Verslag van de controle door de accountants. De stukken worden nagezonden.
7.2 Jaarstukken 2018 - oplegnotitie 
7.3 Kadernotitie 2020 - oplegnotitie 
7.4 Begroting 2020 - oplegnotitie
7.5 Presentatie portaal Jaarverslag 2018
Graag lichten we het nieuwe jaarverslag in de webversie van LIAS kort toe aanhet AB.

8 RONDVRAAG

9 VOLGENDE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR OP 10 juli 2019
Voor volgende vergadering van het algemeen bestuur zijn ingepland de
onderwerpen:
- Vaststellen Kadernotitie 2020
- Vaststellen Begroting 2020
- Vaststellen Bestuursrapportage 2019/1

10 SLUITING

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

25 april om 09:50
Bedrijven in het beheersgebied van waterschappen @WDODelta @Vechtstromen @WaterRijnIJssel @Zuiderzeeland… https://t.co/JoKBgVvAHc
24 april om 11:29
@jobucaravans Graag adviseer ik u te bellen met ons KCC via 088-0645555 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur) Mijn… https://t.co/oOLWCiiqY2
23 april om 15:52
@naujese Please contact us by phone, we can help you in English.^NW