Voorzitter B.J. Bussink


1 OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
1.1 Orde voor de verkiezing voorzitter / lid dagelijks bestuur

2 MEDEDELINGEN
2.1 Aanbesteding belastingsoftware
2.2 Duurzame belastingen 

3 VERSLAGEN
3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 21 november 2018
3.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur

4 INGEKOMEN POST

5 ONDERWERPEN TER INFORMATIE
Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de
opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.
5.1 Evaluatie bezwaren 2018 

5.2 Gemeenschappelijke regeling GBLT
5.3 Strategische consultatie -voortgang Offerte strategische consultatie

6 ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING
Voorstellen voor besluitvorming zonder inhoudelijke bespreking.


7 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING
7.1 Verslag van de controle door de accountants. De stukken worden nagezonden.
7.2 Jaarstukken 2018 - oplegnotitie 
7.3 Kadernotitie 2020 - oplegnotitie 
7.4 Begroting 2020 - oplegnotitie
7.5 Presentatie portaal Jaarverslag 2018
Graag lichten we het nieuwe jaarverslag in de webversie van LIAS kort toe aanhet AB.

8 RONDVRAAG

9 VOLGENDE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR OP 10 juli 2019
Voor volgende vergadering van het algemeen bestuur zijn ingepland de
onderwerpen:
- Vaststellen Kadernotitie 2020
- Vaststellen Begroting 2020
- Vaststellen Bestuursrapportage 2019/1

10 SLUITING

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx
08 oktober om 08:03
@andre_toet Goedemorgen, dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u… https://t.co/VttPOrYZLP