Bent u (potentieel) leverancier van producten of diensten aan GBLT? Lees op deze pagina meer over:

Inkoopvoorwaarden
GBLT heeft twee sets inkoopvoorwaarden opgesteld:

Deze voorwaarden gelden voor alle inkopen van GBLT. In bijzondere gevallen is het toepassen van voorwaarden niet wenselijk en kan hiervan worden afgeweken. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om bijvoorbeeld branchevoorwaarden toe te passen. De inkoopadviseur wordt hierbij om advies gevraagd.

Waarom inkoopbeleid? 
GBLT wil met haar inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

  • rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;
  • een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn;
  • inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding;
  • GBLT stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor ondernemers voorop;
  • een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van GBLT.

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit inkoopbeleid. Deze uitgangspunten en een uitgebreide omschrijving van het doel van het inkoopbeleid kunt u nalezen in het Inkoopbeleid 2019 van GBLT.

Heeft u interesse om voor GBLT opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? 
GBLT kondigt haar Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar en worden niet gepubliceerd op TenderNed. Aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden door GBLT niet uitgevoerd. Heeft u interesse om voor GBLT opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan TenderNed in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn. Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant voor u zijn door middel van een 'attenderingsservice'. Kijk voor meer informatie op de website van TenderNed.

Klachtenprocedure  
Niet elke vraag van een inschrijver in een aanbestedingsprocedure hoeft een klacht op te leveren en niet elke klacht hoeft tot het doorlopen van de standaard voor klachtafhandeling te leiden. Vragen en verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure moet de inschrijver tijdig bij de aanbestedende dienst inbrengen, opdat deze daarop in de Nota van Inlichtingen kan ingaan. Dit geldt ook voor een verzoek tot het doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten.

Als de inschrijver het oneens blijft met de reactie in de nota van inlichtingen (of indien van toepassing in individuele inlichtingen) kan hij bij de aanbestedende dienst een klacht indienen. Dat geldt ook als een reactie uitblijft. Ook kan een inschrijver gelijk een klacht indienen.  

Ten behoeve van een snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten bij aanbestedingen – en conform de landelijke standaard – heeft GBLT de klachtafhandeling aanbesteden: deel 1, Standaard voor klachtafhandeling opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken, maart 2013, overgenomen. In de aanbestedingsstukken wordt duidelijk opgenomen hoe een klacht kan worden ingediend en op welke wijze GBLT de klacht zal behandelen. Meer informatie over deze klachtenafhandeling vindt u hier.

Een klacht indienen
In een klacht wordt gemeld dat het handelen van GBLT in strijd is met de afspraken in de aanbesteding of de wettelijke voorschriften. Alleen inschrijvers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht kunnen een klacht indienen.

Een klacht indienen kan via inkoop@gblt.nl. De klacht bevat ten minste:
• een duidelijke omschrijving van de aanbesteding waarop de klacht ziet en indien aanwezig het tendernummer van TenderNed;
• belang van de indiener van de klacht bij de verwerving van de betreffende opdracht;
• duidelijk omschrijving van de klacht;
• contactgegevens van de inschrijver die de klacht indient.

De indiener van een klacht krijgt een ontvangstbevestiging. Indien dit nodig is voor de afhandeling van de klacht, neemt het meldpunt contact op met de ondernemer.

Onafhankelijk onderzoek
Het klachtenmeldpunt aanbesteden is verantwoordelijk voor een onafhankelijke, spoedige en behoorlijke afhandeling van de klacht. Het onderzoek naar de klacht zal worden uitgevoerd door deskundigen die niet betrokken zijn bij de aanbesteding. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B