De aanslagbiljetten voor waterschapsbelasting met een dagtekening van 30 april 2019 zijn verstuurd. Deze aanslagbiljetten hebben betrekking op de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven in de beheersgebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe.

Heeft u ons toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Houd er dan rekening mee dat wij het bedrag rond 26 april 2019 van uw rekening afschrijven.

Deze week stuurt GBLT de belastingaanslag voor gemeente-en waterschapsbelasting aan huishoudens in de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle. Op deze belastingaanslag staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?
Op de belastingaanslag staat ook de WOZ-waarde van uw huur- of koopwoning. De waarde die op het aanslagbiljet staat noemen we de ‘WOZ-beschikking’. Een taxateur van GBLT stelt deze waarde ieder jaar vast. De WOZ-waarde is belangrijk bij het berekenen van het bedrag dat u moet betalen aan belastingen. Klik hier voor meer informatie over de WOZ waarde.

Waarvoor betaalt u gemeentebelasting?
U betaalt belasting aan de gemeente voor bijvoorbeeld het ophalen van afval, het onderhoud aan het riool, de wegen en voorzieningen zoals scholen en speeltuinen. Klik hier voor meer informatie over gemeentebelastingen.

Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?
De waterschapsbelasting betaalt u aan het waterschap. Het waterschap zorgt voor schoon en veilig water. Het waterschap maakt bijvoorbeeld het water dat u wegspoelt door de wc of de gootsteen schoon. Het zorgt er ook voor dat de sloten niet te veel of te weinig water hebben en dat de dijken ons beschermen. Klik hier voor meer informatie over waterschapsbelastingen.  

Regel uw persoonlijke belastingzaken in Mijn Loket
In Mijn Loket kunt u uw persoonlijke belastingzaken regelen. U kunt:

  • uw belastingaanslagen bekijken;
  • uw WOZ taxatieverslag bekijken;
  • uw rekeningnummer wijzigen;
  • betalen in delen via automatische incasso;
  • aangeven dat u het niet eens bent;
  • kwijtschelding aanvragen.

Klik hier voor Mijn Loket

In de komende week stuurt GBLT de meeste huishoudens in het beheersgebied van de Waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT met een dagtekening van 30 april 2019.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent (button rechts ‘Kan ik helpen?’)

Regel persoonlijke belastingzaken via Mijn Loket
In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. U heeft toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD. 

In de komende week stuurt GBLT huishoudens in het beheersgebied van de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT met een dagtekening van 30 april 2019.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent (button rechts ‘Kan ik helpen?’)

Regel persoonlijke belastingzaken via Mijn Loket
In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. U heeft toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD. 

De dwangbevelen met een dagtekening van 2 april 2019 zijn verstuurd. Deze dwangbevelen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 26 maart 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

Deze week stuurt GBLT de meeste huishoudens in het beheersgebied van de Waterschappen Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe enVechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT met een dagtekening van 31 maart 2019.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent (button rechts ‘Kan ik helpen?’)

Regel persoonlijke belastingzaken via Mijn Loket
In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. U heeft toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Hoe heeft GBLT gepresteerd in 2018? 
Je leest het in de online Jaarstukken 2018 van GBLT. 

Heeft u ons toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Houd er dan rekening mee dat wij het bedrag rond 26 maart van uw rekening afschrijven.

De aanslagbiljetten voor waterschapsbelasting met een dagtekening van 31 maart 2019 zijn verstuurd. Deze aanslagbiljetten hebben betrekking op de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven in de beheersgebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe.

In de komende week stuurt GBLT de meeste huishoudens in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT met een dagtekening van 31 maart 2019.

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert op woensdag 27 maart 2019. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats op het kantoor van GBLT aan het Lübeckplein 2, 8017 JZ, te Zwolle. De vergadering begint om 09.30 uur. Bekijk de agenda en stukken. 

Wilt u een vergadering bijwonen? 
Deze vergadering is openbaar. Dat betekent dat u de mogelijkheid heeft om de vergadering bij te wonen als toehoorder. Hiervoor moet u zich aanmelden bij GBLT. Lees hier meer over de mogelijkheid om de vergadering bij te wonen. 

De aanslagbiljetten voor afvalstoffenheffing met een dagtekening van 31 maart 2019 zijn verstuurd. Deze aanslagbiljetten hebben betrekking op de ledigingen in 2018 voor huishoudens in de gemeente Leusden.

De aanmaningen met een dagtekening van 16 maart 2019 zijn verstuurd. Deze aanmaningen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 11 maart 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

Deze week stuurt GBLT huishoudens in het beheersgebied van Waterschap Vallei en het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT met een dagtekening van 15 maart 2019.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

25 april om 09:50
Bedrijven in het beheersgebied van waterschappen @WDODelta @Vechtstromen @WaterRijnIJssel @Zuiderzeeland… https://t.co/JoKBgVvAHc
24 april om 11:29
@jobucaravans Graag adviseer ik u te bellen met ons KCC via 088-0645555 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur) Mijn… https://t.co/oOLWCiiqY2
23 april om 15:52
@naujese Please contact us by phone, we can help you in English.^NW