Wij zoeken een taxateur (niet-woningen) voor 36 uur per week. Ben jij initiatiefrijk en flexibel? Dan liggen er nu kansen voor je!

Bekijk de vacature

De dwangbevelen met een dagtekening van 19 november 2019 zijn verstuurd. Deze dwangbevelen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 12 november 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

 

 

De dwangbevelen met een dagtekening van 12 november 2019 zijn verstuurd. Deze dwangbevelen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 5 november 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

 

 

De aanmaningen met een dagtekening van 9 november 2019 zijn verstuurd. Deze aanmaningen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 4 november 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

 

 

De dwangbevelen met een dagtekening van 5 november 2019 zijn verstuurd. Deze dwangbevelen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 29 oktober 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

 

 

De aanmaningen met een dagtekening van 2 november 2019 zijn verstuurd. Deze aanmaningen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 28 oktober 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

 

 

In november en december vindt de jaarlijkse controle op de aangifte voor de hondenbelasting plaats. De controleurs controleren steekproefsgewijs in de gemeenten Nijkerk, Dalfsen en Leusden op welke adressen één of meerdere honden aanwezig zijn. 

De dwangbevelen met een dagtekening van 29 oktober 2019 zijn verstuurd. Deze dwangbevelen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 22 oktober 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

 

 

De dwangbevelen met een dagtekening van 15 oktobber 2019 zijn verstuurd. Deze dwangbevelen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 8 oktober 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

 

 

De aanmaningen met een dagtekening van 1 oktober 2019 zijn verstuurd. Deze aanmaningen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 23 september 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

 

 

De aanmaningen met een dagtekening van 1 oktober 2019 zijn verstuurd. Deze aanmaningen gaan over aanslagbiljetten voor het gebied van GBLT. De door GBLT ontvangen betalingen met een juist kenmerk zijn bijgewerkt tot en met 23 september 2019. Het kan dus zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

 

 

Op 27 en 28 september stuurt GBLT de meeste huishoudens in het beheersgebied van de Waterschappen Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe en Vechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT met een dagtekening van 30 september 2019.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent (button rechts ‘Kan ik helpen?’)

Regel persoonlijke belastingzaken via Mijn Loket
In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. U heeft toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD. 

Hoe heeft GBLT gepresteerd in 2018? 
Je leest het in de online Jaarstukken 2018 van GBLT. 

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert op woensdag 27 maart 2019. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats op het kantoor van GBLT aan het Lübeckplein 2, 8017 JZ, te Zwolle. De vergadering begint om 09.30 uur. Bekijk de agenda en stukken. 

Wilt u een vergadering bijwonen? 
Deze vergadering is openbaar. Dat betekent dat u de mogelijkheid heeft om de vergadering bij te wonen als toehoorder. Hiervoor moet u zich aanmelden bij GBLT. Lees hier meer over de mogelijkheid om de vergadering bij te wonen. 

GBLT bepaalt elk jaar opnieuw de WOZ-waarde. Het kan zijn dat de WOZ-waarde van uw woning is veranderd.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW