Met een dagtekening van 19 juni zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een dwangbevel?
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 11 juni 2018 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een dwangbevel?
Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag). Als GBLT de betaling vóór 11 juni 2018 heeft ontvangen, vervallen de dwangbevelkosten en kan het dwangbevel als niet verzonden worden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Het eerste dwangbevel ontvangt u meestal per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal
€ 41,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden.

Bent u het niet eens met een dwangbevel?
Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen, een bezwaar indienen of een betalingsregeling aanvragen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Hebt u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Vechtstromen, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Deze week stuurt GBLT dwangbevelen. De datum van deze dwangbevelen is 12 juni 2018. Hebt u een dwangebevel ontvangen? Lees hieronder wat u moet doen om de betaling in orde te maken. 

Wegens technische omstandigheden is het vanaf 23 mei 2018 tijdelijk niet mogelijk om digitaal aangifte te doen. Dit kan enige weken duren.

De termijn voor het indienen van digitale aangifte wordt met vier weken verlengd.

Excuses voor het ongemak.

In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert op woensdag 23 mei 2018. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats op het kantoor van GBLT aan het Lübeckplein 2, 8017 JZ, te Zwolle. De vergadering begint om 09.30 uur. Bekijk de agenda en stukken.

Met een dagtekening van 15 mei zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Met een dagtekening van 5 mei 2018 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

Met een dagtekening van 1 mei 2018 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

 

Met een dagtekening van 28 april 2018 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in de gemeenten Dronten, Leusden, Zwolle, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting van GBLT. Waar mogelijk combineert GBLT de belastingsoorten van het waterschap en de gemeente op één biljet.

Normaal stuurt GBLT de belastingaanslag in het jaar waarop de belasting betrekking heeft. Soms lukt dit niet. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet prettig is en daarom kunnen mensen die een belastingaanslag over een voorgaand jaar ontvangen gebruik maken van de mogelijkheid van het betalen in delen.

Met een dagtekening van 30 april zijn voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland voorlopige en/of definitieve aanslagen voor bedrijven verzonden.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

20 juni om 14:51
@Dolphins1981 Uw bankrekeningnummer wijzigen kan ook schriftelijk. U kunt de brief sturen naar GBLT, Postbus 1098,… https://t.co/NCCk6ky9hW
20 juni om 14:33
@willempieterson Uit veiligheidsoverweging hebben wij geen mail adres. Ik wil u adviseren nogmaals te bellen, mijn… https://t.co/r0mL3PjnJA
20 juni om 14:31
@landbewoner Via twitter kan ik u gegevens niet inzien. Ik wil u adviseren even te bellen met ons KCC om even te ch… https://t.co/erSQWrBlzH