Met een dagtekening van 14 augustus 2018 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een dwangbevel?
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 7 augustus (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een dwangbevel?
Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag). Als GBLT de betaling vóór 14 augustus 2018 heeft ontvangen, vervallen de dwangbevelkosten en kan het dwangbevel als niet verzonden worden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier].

Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Het eerste dwangbevel ontvangt u meestal per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal  € 41,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden.

Bent u het niet eens met een dwangbevel?
Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen, een bezwaar indienen of een betalingsregeling aanvragen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Hebt u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Met een dagtekening van 7 augustus 2018 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een dwangbevel?
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 31 juli 2018 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een dwangbevel?
Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag). Als GBLT de betaling vóór 7 augustus 2018 heeft ontvangen, vervallen de dwangbevelkosten en kan het dwangbevel als niet verzonden worden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Het eerste dwangbevel ontvangt u meestal per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal  € 41,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden.

Bent u het niet eens met een dwangbevel?
Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen, een bezwaar indienen of een betalingsregeling aanvragen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Hebt u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Met een dagtekening van 31 juli 2018 zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een dwangbevel?
U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 24 juli 2018 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een dwangbevel?
Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag). Als GBLT de betaling vóór 31 juli 2018 heeft ontvangen, vervallen de dwangbevelkosten en kan het dwangbevel als niet verzonden worden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Het eerste dwangbevel ontvangt u meestal per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal  € 41,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden.

Bent u het niet eens met een dwangbevel?
Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen, een bezwaar indienen of een betalingsregeling aanvragen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Hebt u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Met een dagtekening van 28 juli 2018 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een aanmaning?
U ontvangt een aanmaning als u uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 23 juli 2018 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een aanmaning?
De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Wanneer GBLT de betaling vóór 28 juli 2018 ontvangt, boekt ons belastingsysteem de aanmaningskosten automatisch af en wordt de aanmaning als niet verzonden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier.

Extra kosten aanmaning
Aan de aanmaning zijn kosten verbonden, deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een openstaand aanslagbedrag tot € 454,00, voor openstaande vorderingen boven dit bedrag zijn de aanmaningskosten € 16,00.

Bent u het niet eens met de kosten van een aanmaning?
Als u het niet eens bent met de in rekening gebrachte aanmaningskosten kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Het aanslagbiljet kunt u ook raadplegen via Mijn Loket. Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen en een bezwaar indienen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Heeft u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Wegens technische omstandigheden was het tijdelijk niet mogelijk om digitaal aangifte te doen. Het probleem is opgelost. U kunt nog tot 1 september 2018 digitaal aangifte doen.

Deze week ontvangen huishoudens in het beheersgebied van de Waterschappen Vechtstromen en Vallei en Veluwe het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent op de website van GBLT via www.gblt.nl (button rechts ‘Kan ik helpen?’) Via Mijn Loket regelt u persoonlijke belastingzaken. U hebt toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen?
Ontvang uw aanslagbiljet niet langer in de brievenbus, maar digitaal. Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

Met een dagtekening van 21 juli 2018 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een aanmaning?
U ontvangt een aanmaning als u uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 16 juli 2018 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een aanmaning?
De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Wanneer GBLT de betaling vóór 21 juli 2018 ontvangt, boekt ons belastingsysteem de aanmaningskosten automatisch af en wordt de aanmaning als niet verzonden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier.

Extra kosten aanmaning
Aan de aanmaning zijn kosten verbonden, deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een openstaand aanslagbedrag tot € 454,00, voor openstaande vorderingen boven dit bedrag zijn de aanmaningskosten € 16,00.

Bent u het niet eens met de kosten van een aanmaning?
Als u het niet eens bent met de in rekening gebrachte aanmaningskosten kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Het aanslagbiljet kunt u ook raadplegen via Mijn Loket. Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen en een bezwaar indienen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Heeft u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Deze week ontvangen huishoudens in het beheersgebied van de Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Met een dagtekening van 17 juli zijn dwangbevelen verzonden. Deze dwangbevelen hebben betrekking op de aanslagen voor het beheersgebied van GBLT.

Met een dagtekening van 14 juli 2018 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

De watersysteemheffing, de belasting voor veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater, is gebaseerd op een verdeelsleutel. Wettelijk moet deze elke vijf jaar geactualiseerd worden. Deze actualisatie gaat nu voor Waterschap Vallei en Veluwe de inspraakprocedure in. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus. Kijk voor meer informatie op https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/nederland-waarom/ 

In verband met een bijeenkomst kunt u ons donderdag 5 juli tot 12:00 uur bellen. Op onze website vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Ook kunt u gebruikmaken van Mijn Loket om uw persoonlijke belastingzaken zelf te regelen. Hebt u toch nog een vraag? Vrijdag zijn wij op de gebruikelijke tijd van 9:00 uur weer bereikbaar. 
Excuses voor dit ongemak.

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert op woensdag 4 juli 2018. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats op het kantoor van GBLT aan het Lübeckplein 2, 8017 JZ, te Zwolle. De vergadering begint om 09.30 uur. Bekijk de agenda en stukken.

Wilt u een vergadering bijwonen? 
Deze vergadering is openbaar. Dat betekent dat u de mogelijkheid hebt om de vergadering bij te wonen als toehoorder. Hiervoor moet u zich aanmelden bij GBLT. Lees hier meer over de mogelijkheid om de vergadering bij te wonen.

In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Vechtstromen, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Deze week stuurt GBLT dwangbevelen. De datum van deze dwangbevelen is 12 juni 2018. Hebt u een dwangebevel ontvangen? Lees hieronder wat u moet doen om de betaling in orde te maken. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 augustus om 10:25
@IsmaelUysal Dat is een vreemde uitspraak want wij hebben inderdaad geen e-mailadres om dezelfde reden als DM. U ku… https://t.co/MhR9NfFhrn
13 augustus om 13:50
@shadowwalker59 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn verholpen.^NW
13 augustus om 13:49
@shd68 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn weer opgelost. NW