Met een dagtekening van 30 september 2018 heeft GBLT belastingaanslagen over voorgaande jaren verstuurd.

Normaal stuurt GBLT de belastingaanslag in het jaar waarop de belasting betrekking heeft. Soms lukt dit niet. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet prettig is en daarom kunnen mensen die een belastingaanslag over een voorgaand jaar ontvangen gebruik maken van de mogelijkheid van het betalen in delen.

Waarom ontvangt u een belastingaanslag over een jaar dat al voorbij is?
Uit onze interne controle blijkt dat GBLT deze belastingaanslag niet eerder aan u heeft gestuurd. Daarom ontvangt u deze alsnog. GBLT mag dat doen tot maximaal drie jaar nadat u de belastingaanslag hoort te ontvangen. Het kan voorkomen dat u dit jaar meer belastingaanslagen over een vorig belastingjaar ontvangt.

Wat betekent dit voor u?
U kunt het bedrag van deze belastingaanslag in één of meer delen betalen. De betaling hangt af van uw situatie:

  • Hebt u GBLT toestemming gegeven om bedragen in delen van uw rekening te halen via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. GBLT haalt het bedrag van deze belastingaanslag in 6 delen van uw rekening. Dit start vanaf de maand na ontvangst van dit aanslagbiljet..
  • Hebt u GBLT geen toestemming gegeven om bedragen van uw rekening te halen via automatische incasso? Dan moet het totale bedrag van deze belastingaanslag binnen 2 maanden, na dagtekening van dit aanslagbiljet, op rekening NL82DEUT0319804615 van GBLT staan. 
  • Het is ook mogelijk om het bedrag van deze belastingaanslag in 12 delen aan GBLT te betalen. Neem hiervoor telefonisch contact op met ons klantcontactcentrum.

Is het mogelijk dat u het aanslagbedrag niet hoeft te betalen?
Het is mogelijk dat u het aanslagbedrag niet hoeft te betalen. Het kan voorkomen dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dit betekent dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen aan GBLT. Klik hier voor meer informatie over kwijtschelding aanvragen via ‘Mijn Loket’. Het is ook mogelijk om telefonisch kwijtschelding aan te vragen via ons klantcontactcentrum.

Hebt u vragen?
Op deze website vindt u meer informatie over waterschaps- en/of gemeentebelastingen, bijvoorbeeld bij de veelgestelde vragen.  Hebt u een andere vraag of wilt u contact opnemen? Bekijk de contactgegevens.Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh