De tarieven voor de waterschapsbelastingen 2019 zijn bekend. Huishoudens en bedrijven betalen waterschapsbelasting voor veilig en schoon water. GBLT stuurt namens de volgende waterschappen de belastingaanslag voor waterschapsbelastingen:

  • Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Waterschap Vechtstromen
  • Waterschap Rijn en IJssel
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Waterschap Zuiderzeeland

Het bestuur van uw waterschaps stelt de tarieven vast. GBLT gebruikt deze tarieven bij het berekenen van de belastingaanslag die u ontvangt.

Bekijk de tarieven voor waterschapsbelastingen voor uw waterschap.

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

22 januari om 09:15
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Vechtstromen ontvangen deze week de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/1D1nb0AdH6
22 januari om 09:00
Huishoudens in werkgebied van @gemeenteNijkerk en @gem_dalfsen ontvangen deze week de belastingaanslag… https://t.co/Mm2O5Av85C
17 januari om 12:56
@kolenboertje De aanslagbiljetten aan huurder van woningen worden in de maanden januari tot en met maart gestuurd.… https://t.co/ip5P9GGYsO