Hoe heeft GBLT gepresteerd in 2018? 
Je leest het in de online Jaarstukken 2018 van GBLT. 

Jaarstukken GBLT 2018

Elk jaar legt GBLT verantwoording af over de prestaties van afgelopen jaar. Dat doen we met de Jaarstukken. De Jaarstukken bestaan uit een bestuursverslag, jaarverslag, en jaarrekening.

Trots bestuur en een goedkeurende verklaring
Het algemeen bestuur van GBLT heeft op 27 maart de Jaarstukken 2018 vastgesteld. Ons bestuur is -net als wij- trots op de prestaties van het afgelopen jaar. De accountant controleert de door ons aangeleverde cijfers. Ook dit jaar heeft hij ons hiervoor een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begrijpelijke jaarstukken
De jaarstukken zijn over het algemeen pittig om te lezen. We hebben daarom dit jaar een aansprekende webversie gemaakt van onze jaarstukken. Met kortere teksten en duidelijke taal. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx
08 oktober om 08:03
@andre_toet Goedemorgen, dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u… https://t.co/VttPOrYZLP