Deze week stuurt GBLT de belastingaanslag voor gemeente-en waterschapsbelasting aan huishoudens in de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle. Op deze belastingaanslag staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?
Op de belastingaanslag staat ook de WOZ-waarde van uw huur- of koopwoning. De waarde die op het aanslagbiljet staat noemen we de ‘WOZ-beschikking’. Een taxateur van GBLT stelt deze waarde ieder jaar vast. De WOZ-waarde is belangrijk bij het berekenen van het bedrag dat u moet betalen aan belastingen. Klik hier voor meer informatie over de WOZ waarde.

Waarvoor betaalt u gemeentebelasting?
U betaalt belasting aan de gemeente voor bijvoorbeeld het ophalen van afval, het onderhoud aan het riool, de wegen en voorzieningen zoals scholen en speeltuinen. Klik hier voor meer informatie over gemeentebelastingen.

Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?
De waterschapsbelasting betaalt u aan het waterschap. Het waterschap zorgt voor schoon en veilig water. Het waterschap maakt bijvoorbeeld het water dat u wegspoelt door de wc of de gootsteen schoon. Het zorgt er ook voor dat de sloten niet te veel of te weinig water hebben en dat de dijken ons beschermen. Klik hier voor meer informatie over waterschapsbelastingen.  

Regel uw persoonlijke belastingzaken in Mijn Loket
In Mijn Loket kunt u uw persoonlijke belastingzaken regelen. U kunt:

  • uw belastingaanslagen bekijken;
  • uw WOZ taxatieverslag bekijken;
  • uw rekeningnummer wijzigen;
  • betalen in delen via automatische incasso;
  • aangeven dat u het niet eens bent;
  • kwijtschelding aanvragen.

Klik hier voor Mijn Loket

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

22 mei om 17:32
@JefVries Wanneer u betaald via automatisch incasso wordt het bedrag altijd afgeschreven in de resterende maanden v… https://t.co/J6yIw7CYsV
21 mei om 15:28
@zhangfred03 please contact us by calling 0880645555. You can reach us monday through friday from 0900 to 1700^NVW
21 mei om 09:20
Komende week ontvangen huishoudens in het beheersgebied van waterschappen @WDODelta @Vechtstromen @WaterRijnIJssel… https://t.co/JXnAMtNduc