GBLT heeft een nieuw algemeen en dagelijks bestuur. Woensdag 10 juli 2019 kwam het algemeen bestuur in nieuwe vorm voor het eerst bij elkaar.

Na de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 vormden alle waterschappen een nieuw college. Dit heeft ook gevolgen voor het bestuur van GBLT. In het algemeen bestuur zit nu een nieuw lid namens Waterschap Zuiderzeeland: Tom Vereijken. Hij vervangt Camiel Maenhout. Het algemeen bestuur heeft Bert van Vreeswijk gekozen als nieuw lid van het dagelijks bestuur. Van Vreeswijk zit al enige tijd in het algemeen bestuur namens Waterschap Vallei en Veluwe.

De overige bestuursleden zijn hetzelfde gebleven. Ook heeft het algemeen bestuur opnieuw Berend Jan Bussink gekozen als voorzitter (van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur).

Wat is het algemeen en dagelijks bestuur?
Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van GBLT. Het bestaat uit elf leden: elk waterschap en elke gemeente stuurt één bestuurslid. Het algemeen bestuur stelt op hoofdlijnen het beleid van GBLT vast, zoals de begroting.

Het algemeen bestuur kiest en controleert het dagelijks bestuur. Deze bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur beslist onder andere over bedrijfsregels en houdt toezicht op de organisatie van GBLT.

Klik hier voor een overzicht van het algemeen en dagelijks bestuur.

Tom Vereijken (foto door Marco Slot)

Het nieuwe bestuurslid Tom Vereijken
(foto gemaakt door Marco Slot)

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

17 september om 13:37
@JeroenMil Mijn Loket ligt er helaas uit. We werken aan een oplossing, onze excuses. Ik raad u aan te bellen met on… https://t.co/qAntSSJRpk
17 september om 10:42
@JeroenMil Dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u post van GBLT… https://t.co/rUtHiinPrx
17 september om 10:40
@just_anITguy I'm sorry you haven't been able to reach us yet. Unfortunately we do not have an e-mail address for c… https://t.co/1BiM7Z4CzN