Het Algemeen Bestuur van GBLT heeft tijdens de algemene vergadering op 23 november 2016 de heer B.J. Bussink gekozen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur van GBLT. Dhr. C.A.A.A. Maenhout is gekozen tot algemeen lid van het Dagelijks Bestuur van GBLT.

Het algemeen bestuur van GBLT heeft op 23 november 2016 het volgende besluit vastgesteld:

  • Besluit elektronische bekendmaking en kennisgeving GBLT
    In dit besluit staat dat GBLT per 1 januari 2017 besluiten zal bekendmaken en publiceren via het elektronisch blad Gemeenschappelijke Regeling. Het elektronisch blad gemeenschappelijke regeling is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast zijn de besluiten via de website www.gblt.nl in te zien.

De ambtenaar belast met de heffing van GBLT heeft op 15 december 2016 het volgende besluit genomen:

  • Mandaatbesluit hoofden Lococensuswaterschappen 2016
    Dit houdt in dat, de in het besluit genoemde ambtenaren, mandaat krijgen om te corresponderen met bepaalde heffingsplichtige bedrijven in het beheersgebied van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, en Rijn en IJssel.

Klik hier om de overige beleidstukken van GBLT te bekijken.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx
08 oktober om 08:03
@andre_toet Goedemorgen, dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u… https://t.co/VttPOrYZLP