GBLT maakt beleidsstukken en beleidsstukken voortaan digitaal bekend via de website: www.officielebekendmakingen.nl. Het algemeen bestuur heeft hiertoe besloten tijdens de openbare vergadering op 23 november 2016

Beleidsstukken en besluiten nu ook raadpleegbaar via www.overheid.nl
Vanaf heden zijn de beleidsstukken via de website www.overheid.nl in te zien. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen. Voor samenwerkingsverbanden zoals GBLT, is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van deze website. Daarnaast publiceert GBLT haar beleidsregels en besluiten ook nog steeds via deze website. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 augustus om 10:18
@WietsedeBoer2 Hi Wietse. Leuk als je een keer langskomt om het te hebben over communicatie versimpelen. Stuur een… https://t.co/c4ijFG6IGw
16 augustus om 10:14
@bartbrandenburg @ccc_nl Op dit moment is geen melding bekend. In brieven van Cannock Chase staat dat u kunt betale… https://t.co/h0Xa2Y8PvX
16 augustus om 09:50
@Yanan44568513 Via Twitter I cannot access your information. So please call us. A possible explanation that you can… https://t.co/r4t83QKycg