GBLT maakt beleidsstukken en beleidsstukken voortaan digitaal bekend via de website: www.officielebekendmakingen.nl. Het algemeen bestuur heeft hiertoe besloten tijdens de openbare vergadering op 23 november 2016

Beleidsstukken en besluiten nu ook raadpleegbaar via www.overheid.nl
Vanaf heden zijn de beleidsstukken via de website www.overheid.nl in te zien. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen. Voor samenwerkingsverbanden zoals GBLT, is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van deze website. Daarnaast publiceert GBLT haar beleidsregels en besluiten ook nog steeds via deze website. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh