GBLT maakt beleidsstukken en beleidsstukken voortaan digitaal bekend via de website: www.officielebekendmakingen.nl. Het algemeen bestuur heeft hiertoe besloten tijdens de openbare vergadering op 23 november 2016

Beleidsstukken en besluiten nu ook raadpleegbaar via www.overheid.nl
Vanaf heden zijn de beleidsstukken via de website www.overheid.nl in te zien. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen. Voor samenwerkingsverbanden zoals GBLT, is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van deze website. Daarnaast publiceert GBLT haar beleidsregels en besluiten ook nog steeds via deze website. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

25 april om 09:50
Bedrijven in het beheersgebied van waterschappen @WDODelta @Vechtstromen @WaterRijnIJssel @Zuiderzeeland… https://t.co/JoKBgVvAHc
24 april om 11:29
@jobucaravans Graag adviseer ik u te bellen met ons KCC via 088-0645555 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur) Mijn… https://t.co/oOLWCiiqY2
23 april om 15:52
@naujese Please contact us by phone, we can help you in English.^NW