GBLT maakt beleidsstukken en beleidsstukken voortaan digitaal bekend via de website: www.officielebekendmakingen.nl. Het algemeen bestuur heeft hiertoe besloten tijdens de openbare vergadering op 23 november 2016

Beleidsstukken en besluiten nu ook raadpleegbaar via www.overheid.nl
Vanaf heden zijn de beleidsstukken via de website www.overheid.nl in te zien. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen. Voor samenwerkingsverbanden zoals GBLT, is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van deze website. Daarnaast publiceert GBLT haar beleidsregels en besluiten ook nog steeds via deze website. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx
08 oktober om 08:03
@andre_toet Goedemorgen, dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u… https://t.co/VttPOrYZLP