Met een dagtekening van 7 oktober 2017 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

Telefonische bereikbaarheid
Het kan mogelijk zijn dat u niet direct geholpen kunt worden omdat al onze medewerkers in gesprek zijn. Probeer het op een later tijdstip dan nog een keer. Via de services van Mijn Loket kunt u zelf al veel zaken regelen, waaronder het indienen van een bezwaar of het aanvragen van een betalingsregeling.

Wanneer ontvangt u een aanmaning?
U ontvangt een aanmaning als uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag volledig is betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. Het aanslagbiljet kunt u ook raadplegen via Mijn Loket. De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Aan de aanmaning zijn kosten verbonden, deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag.
De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een openstaand aanslagbedrag tot € 454,00, voor openstaande vorderingen boven dit bedrag, zijn de aanmaningskosten € 16,00.

De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 29 september 2017 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Wanneer de betaling vóór 7 oktober 2017 door GBLT is ontvangen, worden de aanmaningskosten automatisch door ons belastingsysteem afgeboekt en kan de aanmaning als niet verzonden worden beschouwd.

Kunt u bezwaar maken tegen de kosten van een aanmaning?
Tegen door GBLT in rekening gebrachte aanmaningskosten kan bezwaar worden gemaakt. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Regel uw belastingzaken via Mijn Loket
Via de services van Mijn Loket kunt u vele zaken zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen en een bezwaar indienen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Ook liever uw aanslagbiljet digitaal ontvangen?
Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Kijk voor meer informatie op www.mijnoverheid.nl .

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

20 juli om 20:54
@Hazemtaiyem U kunt volgende keer beter de brief sturen naar GBLT postbus 1098, 8001 BB, Zwolle. Op het andere adre… https://t.co/ZO29SOy3mY
20 juli om 17:00
@Hazemtaiyem U kunt een brief sturen naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. met vriendelijke groet ^PT
19 juli om 16:48
@Lorraaaaa Vervelend dat u ons telefonisch niet heeft bereikt. Kan ik u helpen met uw vraag? ^JB