Normaal stuurt GBLT de belastingaanslag in het jaar waarop de belasting betrekking heeft. Soms lukt dit niet. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet prettig is en daarom kunnen mensen die een belastingaanslag over een voorgaand jaar ontvangen gebruik maken van de mogelijkheid van het betalen in delen.

Waarom ontvangt u een belastingaanslag over een jaar dat al voorbij is? 
Uit onze interne controle blijkt dat GBLT deze belastingaanslag niet eerder aan u heeft gestuurd. Daarom ontvangt u deze alsnog. GBLT mag dat doen tot maximaal drie jaar nadat u de belastingaanslag hoort te ontvangen. Het kan voorkomen dat u dit jaar meer belastingaanslagen over een vorig belastingjaar ontvangt.

Wat betekent dit voor u?
U kunt het bedrag van deze belastingaanslag in één of meer delen betalen. De betaling hangt af van uw situatie:

  • Hebt u GBLT toestemming gegeven om bedragen in delen van uw rekening te halen via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. GBLT haalt het bedrag van deze belastingaanslag in 6 delen van uw rekening. Dit start vanaf de maand na ontvangst van dit aanslagbiljet. U kunt het bedrag van deze belastingaanslag ook in 12 delen betalen. Neem hiervoor telefonisch contact op met GBLT via 088-0645555.
  • Hebt u GBLT geen toestemming gegeven om bedragen van uw rekening te halen via automatische incasso? Dan moet het totale bedrag van deze belastingaanslag binnen 2 maanden, na dagtekening van dit aanslagbiljet, op rekening NL82DEUT0319804615 van GBLT staan. Het is ook mogelijk om het bedrag van deze belastingaanslag in 12 delen aan GBLT te betalen. Neem hiervoor telefonisch contact op met GBLT via 088-0645555.

Is het mogelijk dat u het aanslagbedrag niet hoeft te betalen?
Het is mogelijk dat u het aanslagbedrag niet hoeft te betalen. Het kan voorkomen dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dit betekent dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen aan GBLT. Klik hier voor meer informatie over kwijtschelding aanvragen via ‘Mijn Loket’. Het is ook mogelijk om telefonisch kwijtschelding aan te vragen via 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Hebt u vragen?
Op deze website vindt u meer informatie over waterschaps- en/of gemeentebelastingen, bijvoorbeeld bij de veelgestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met GBLT via telefoonnummer 088 – 0645555. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur. Zij helpen u graag.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 oktober om 12:39
@FrankLaMalfa Would you let us know what your concern is? Kind regards ^NVW
16 oktober om 11:44
@DuChao15 We have received your request for remission. We will sent you an answer within 3 months. We will do our b… https://t.co/AnrKG1I73g
16 oktober om 09:07
@mezaac Goedemorgen, ik adviseer u telefonisch contact met ons op te nemen, dan kijkt een collega met u mee. U kunt… https://t.co/s6pNKF6iCP