Sinds februari 2018 kunnen bedrijven veilig vertrouwelijke gegevens uitwisselen met GBLT via eHerkenning. Dit is een belangrijke stap vooruit in de digitale dienstverlening. Zoals DigiD het mogelijk maakt voor burgers om hun persoonlijke belastingen te regelen, maakt eHerkenning het mogelijk voor bedrijven om veilig online hun belastingzaken te regelen bij GBLT.

Veilig, makkelijk en betrouwbaar
Hoe weet je of iemand écht is wie hij online zegt te zijn? Hoe privacygevoeliger de informatie, hoe meer zekerheid nodig is over iemands identiteit. Dat geldt ook voor bedrijven. Met eHerkenning krijgt GBLT die zekerheid. eHerkenning heeft inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het uitwisselen van gegevens met GBLT is minimaal betrouwbaarheidsniveau niveau 2+ nodig.

Gegevens veilig en beschermd
Anders dan bij DigiD verstrekt de overheid zelf geen eHerkenning inlogmiddelen. Erkende leveranciers zorgen hier voor. Bedrijven zijn vrij om zelf een leverancier te kiezen. De leveranciers voldoen allemaal aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. eHerkenning voldoet aan alle eisen en afspraken op het gebied van online inloggen. De overheid beheert deze afspraken en controleert of deze worden nagekomen. eHerkenning is daarmee een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel.

Meer informatie over eHerkenning
Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl.

 

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 augustus om 10:25
@IsmaelUysal Dat is een vreemde uitspraak want wij hebben inderdaad geen e-mailadres om dezelfde reden als DM. U ku… https://t.co/MhR9NfFhrn
13 augustus om 13:50
@shadowwalker59 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn verholpen.^NW
13 augustus om 13:49
@shd68 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn weer opgelost. NW