Huishoudens in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle ontvangen jaarlijks een aanslagbiljet voor gemeente- en We betalen allemaal mee aan NCNPbureauswaterschapsbelastingen ontvangen. Op het biljet staat ook de WOZ-waarde. Nu hebt u de slogan "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" vast wel eens ergens gelezen, bijvoorbeeld op internet of in een reclamefolder. Diverse bureaus en makelaars verlenen onder deze slogan 'gratis' rechtsbijstand. Niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom is 'gratis' bezwaar maken tegen de WOZ-waarde steeds meer in trek. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Uiteindelijk betalen we allemaal mee aan deze bureaus
'Gratis' is eigenlijk helemaal niet 'gratis'. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken en uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. Deze bureaus en makelaars komen voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, in aanmerking voor een door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding.gratis is niet gratis

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2017 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,00 wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van ongeveer € 12,00 (het exacte bedrag is afhankelijk van de tarieven die gelden voor de gemeente waar u woont). Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van ongeveer € 740,00 (incl. vergoeding taxatierapport) op zijn rekening bijgeschreven.

De kosten die GBLT moet uitbetalen, worden door de aan GBLT deelnemende gemeenten verrekend in hun tarieven. Uiteindelijk betaalt u met alle woningeigenaren binnen uw gemeente dus wel een prijs voor het bureau dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken bij GBLT is altijd gratis. GBLT handelt alle bezwaarschriften op dezelfde wijze af. Wij maken dus geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een no-cure no-pay bedrijf wordt ingediend.

Wij helpen u graag (en gratis!)
GBLT geeft uitvoering aan de Wet WOZ voor de gemeenten Nijkerk, Leusden, Dronten, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen en doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. GBLT wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt!

Volg het stappenplan
Als u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is, volg dan de volgende drie stappen:

  1. Ga naar Mijn Loket om uw taxatieverslag in te zien.
  2.  Als u een bezwaar wilt indienen dan kan dat via Mijn Loket, of schriftelijk via GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Zorg er voor dat uw bezwaar binnen zes weken bij GBLT binnen is.

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde maakt GBLT gebruik van een waarderingsmodel. Daarmee taxeert GBLT alle woningen in bovengenoemde gemeenten. Als u aangeeft dat de gegevens met betrekking tot uw woning niet kloppen, zal de taxateur een en ander eventueel ter plaatse beoordelen en corrigeren. Als blijkt dat de WOZ Waarde niet klopt dan passen we deze graag voor u aan. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh