Met een dagtekening van 7 april 2018 zijn aanmaningen verzonden. Deze aanmaningen hebben betrekking op alle heffingssoorten voor het beheersgebied van GBLT.

Wanneer ontvangt u een aanmaning?
U ontvangt een aanmaning als u uw aanslag niet voor of op de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de aanslag staan vermeld op het aanslagbiljet. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 29 maart 2018 (mits voorzien van het juiste opgegeven betaalkenmerk). Het kan dus zijn dat de betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

Wanneer betaalt u een aanmaning?
De aanmaning moet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning zijn betaald. Wanneer GBLT de betaling vóór 7 april 2018 ontvangt, boekt ons belastingsysteem de aanmaningskosten automatisch af en wordt de aanmaning als niet verzonden beschouwd. De betaalgegevens van GBLT leest u hier.

Extra kosten aanmaning
Aan de aanmaning zijn kosten verbonden, deze zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. De kosten van de aanmaning bedragen € 7,00 voor een openstaand aanslagbedrag tot € 454,00, voor openstaande vorderingen boven dit bedrag zijn de aanmaningskosten € 16,00.

Bent u het niet eens met de kosten van een aanmaning?
Als u het niet eens bent met de in rekening gebrachte aanmaningskosten kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanmaning. Ga naar de veel gestelde vragen voor meer informatie over bezwaar maken en betalen.

Uw belastingzaken via Mijn Loket regelen?
Het aanslagbiljet kunt u ook raadplegen via Mijn Loket. Via de services van Mijn Loket kunt u veel zelf regelen. Zo vindt u in Mijn Loket een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat. U kunt betalen via Ideal. U kunt een machtiging verstrekken om nieuwe aanslagen automatisch te laten incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer. U kunt uitstel van betaling aanvragen en een bezwaar indienen. Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

Hebt u vragen?
U kunt telefonisch contact opnemen met de medewerkers van ons Klantencontactcentrum via het nummer 088 - 064 55 55 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

26 april om 12:19
@Grace_Nguyen_11 You could press hashtag and you would be transferred to a colleague who will help you further.^NW
25 april om 12:52
@Mir4real Graag even contact opnemen met ons Klanten Contact Centrum 088 0645555 mijn collega helpt u graag verder m.v.g. ^PT
24 april om 10:46
Deze week valt de belastingaanslag op de mat. Waar mogelijk is dit een gecombineerde aanslag: gemeentelijke en wate… https://t.co/WRHXt0sx7f