In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent op de website van GBLT via www.gblt.nl (button rechts ‘Kan ik helpen?’) Via Mijn Loket regelt u persoonlijke belastingzaken. U hebt toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen?

Ontvang uw aanslagbiljet niet langer in de brievenbus, maar digitaal. Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

26 mei om 09:15
@Len_SK Dat is vreemd. Goed dat u het aangeeft. Wilt u mijn collega bellen? Dan kunnen we onderzoeken wat er is geb… https://t.co/Rl6xTY7bjU
25 mei om 23:46
@Arijanr @WDODelta @Vechtstromen @ValleienVeluwe @Zuiderzeeland Ik begrijp dat wachten op een uitspraak niet pretti… https://t.co/NUZ5VgByg2
25 mei om 23:35
@TonSieljes Gecondoleerd met het verlies van uw vader. Ik begrijp dat u vragen heeft hierover. Wilt u mijn collega… https://t.co/MgKWR2rg2a