In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent op de website van GBLT via www.gblt.nl (button rechts ‘Kan ik helpen?’) Via Mijn Loket regelt u persoonlijke belastingzaken. U hebt toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen?

Ontvang uw aanslagbiljet niet langer in de brievenbus, maar digitaal. Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 augustus om 10:25
@IsmaelUysal Dat is een vreemde uitspraak want wij hebben inderdaad geen e-mailadres om dezelfde reden als DM. U ku… https://t.co/MhR9NfFhrn
13 augustus om 13:50
@shadowwalker59 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn verholpen.^NW
13 augustus om 13:49
@shd68 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn weer opgelost. NW