In de komende week ontvangen de meeste huishoudens in het werkgebied van Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting van GBLT.

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet of belastingsoorten?
Stel ze aan de digitale assistent op de website van GBLT via www.gblt.nl (button rechts ‘Kan ik helpen?’) Via Mijn Loket regelt u persoonlijke belastingzaken. U hebt toegang tot Mijn Loket op de website van GBLT. In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet inzien. Daarnaast kunt u in Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een machtiging tot automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen?

Ontvang uw aanslagbiljet niet langer in de brievenbus, maar digitaal. Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het activeren van uw account. Ga naar MijnOverheid voor meer informatie.

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 oktober om 12:39
@FrankLaMalfa Would you let us know what your concern is? Kind regards ^NVW
16 oktober om 11:44
@DuChao15 We have received your request for remission. We will sent you an answer within 3 months. We will do our b… https://t.co/AnrKG1I73g
16 oktober om 09:07
@mezaac Goedemorgen, ik adviseer u telefonisch contact met ons op te nemen, dan kijkt een collega met u mee. U kunt… https://t.co/s6pNKF6iCP