De watersysteemheffing, de belasting voor veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater, is gebaseerd op een verdeelsleutel. Wettelijk moet deze elke vijf jaar geactualiseerd worden. Deze actualisatie gaat nu voor Waterschap Vallei en Veluwe de inspraakprocedure in. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus. Kijk voor meer informatie op https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/nederland-waarom/ 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

20 juli om 20:54
@Hazemtaiyem U kunt volgende keer beter de brief sturen naar GBLT postbus 1098, 8001 BB, Zwolle. Op het andere adre… https://t.co/ZO29SOy3mY
20 juli om 17:00
@Hazemtaiyem U kunt een brief sturen naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. met vriendelijke groet ^PT
19 juli om 16:48
@Lorraaaaa Vervelend dat u ons telefonisch niet heeft bereikt. Kan ik u helpen met uw vraag? ^JB