De watersysteemheffing, de belasting voor veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater, is gebaseerd op een verdeelsleutel. Wettelijk moet deze elke vijf jaar geactualiseerd worden. Deze actualisatie gaat nu voor Waterschap Vallei en Veluwe de inspraakprocedure in. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus. Kijk voor meer informatie op https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/nederland-waarom/ 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 september om 14:17
@snoekit Ik adviseer u mijn collega te bellen. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur via… https://t.co/Dsq4vOj7so
14 september om 13:27
@FLYJJO Please contact my colleague by phone 088-06455555. He/she will help you with your request. Kind regards, ^SSS
12 september om 10:31
@eudorajt Hello, we already received your documents. You can expect an answer within 4 weeks. with kind regards ^PT