Sinds 15 februari 2013 is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen via Mijn Loket. De uitgestelde verzending van het kwijtscheldingsformulier heeft te maken met het volledig kunnen indienen van de aanvraag. Hiervoor heeft u gegevens nodig die pas vanaf eind februari beschikbaar zijn zoals: inkomensspecificaties, bankafschriften en beschikkingen van de Belastingdienst. Lees meer over over het aanvragen van kwijtschelding.

In de bijsluiter, die bij de aanslag zuiveringsheffing / ingezetenheffing van waterschap Reest en Wieden is bijgevoegd, staat bij de heffing gebouwde eigendommen van de WOZ-waarde een percentage van 0,0482.Dit moet echter 0,048 zijn. Lees de berichtgeving hierover op de site van Waterschap Reest en Wieden.  

Sinds vandaag is het mogelijk om betalingen te verrichten aan GBLT via Ideal. Via Mijn Loket kunt u snel en gemakkelijk de openstaande bedragen betalen via Ideal.

Let op: Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn heeft per 1 januari 2013 een nieuw bankrekeningnummer: NL82DEUT0319804615 

ideal2

Woensdag 30 januari is de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeenten Dronten, Leusden, Nijkerk en Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) ondertekend. De ondertekening vond plaats op het kantoor van GBLT in Harderwijk. De overeenkomst is ondertekend door mevrouw M. Haalstra, gemeentesecretaris Nijkerk, de heer E.D. Luchtenburg, gemeentesecretaris Leusden, de heer J.E.C. Hiehle, loco secretaris van de gemeente Dronten, mevrouw J. Lepage, adjunctdirecteur GBLT, en de heer B.S.C. Groeneveld, directeur van GBLT. In deze dienstverleningsovereenkomst staan de afspraken over de manier waarop de contacten met de belasting­plichtigen van de gemeenten richting GBLT worden georganiseerd.

 

Op 15 februari 2013 worden met de dagtekening van 23 februari 2013 de aanslagen 'Zuiveringsheffing / Verontreinigingsheffing bedrijfsruimte 2013' verstuurd. Bij deze aanslagenrun gaat het om aanslagen voor bedrijfsruimte die in de beheersgebieden van de waterschappen Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Reest en Wieden, Velt en Vecht, Groot Salland, Regge en Dinkel en Rijn en IJssel liggen. Wanneer u vragen heeft over uw aanslag kijk dan bij veelgestelde vragen.

Op 12 februari 2013 en 19 februari 2013 worden met de dagtekening van 23 februari 2013 de aanslagen Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte en/of Watersysteemheffing ingezetenen 2013 verstuurd. Bij deze aanslagenrun gaat het om aanslagen voor woonruimten die in het beheersgebied van waterschap Vallei en Veluwe liggen.

De aanslagen die met de datum van 12 februari 2013 worden verstuurd, hebben betrekking op woonruimten die in de gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer (ten westen van de IJssel), Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst en Zutphen (ten westen van de IJssel) liggen. Ook kleine delen van de gemeenten Arnhem, Barneveld, en Rheden en delen van de gemeenten Olst-Wijhe ten westen van de IJssel, zoals Marle en Welsum, horen hierbij.

De aanslagen die met de datum van 19 februari 2013 worden verstuurd hebben betrekking op woonruimten die in de gemeenten:
Arnhem (gedeeltelijk), Amersfoort, Barneveld, Baarn, de Bilt (gedeeltelijk), Bunschoten - Spakenburg, Ede, Eemnes, Putten (gedeeltelijk), Renkum, Renswoude, Rhenen (gedeeltelijk), Scherpenzeel, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg en Zeist (gedeeltelijk) liggen.

Op 1 februari 2013 worden met de dagtekening van 23 februari 2013 de aanslagen Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte en/of Watersysteemheffing ingezetenen 2013 verstuurd. Bij deze aanslagenrun gaat het om aanslagen voor woonruimten die in het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland liggen. Wanneer u vragen heeft over uw aanslag kijk dan bij veelgestelde vragen.

Op 25 januari 2013 worden met de dagtekening van 28 januari 2013 de aanslagen Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte en/of Watersysteemheffing ingezetenen 2013 verstuurd. Bij deze aanslagenrun gaat het om aanslagen voor woonruimten die in het beheersgebied van waterschap Regge en Dinkel liggen. Wanneer u vragen heeft over uw aanslag kijk dan bij veelgestelde vragen.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) heeft met ingang van 1 januari 2013 een nieuw bankrekeningnummer bij de Deutsche Bank. Het bankrekeningnummer is 0319804615. De storing is nu opgelost, waardoor het nummer gebruikt kan worden voor betalingen.

Op 18 januari 2013 worden met de dagtekening van 28 januari 2013 de aanslagen Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte en/of Watersysteemheffing ingezetenen 2013 verstuurd. Bij deze aanslagenrun gaat het om aanslagen voor woonruimten die in het beheersgebied van waterschap Groot Salland liggen. Wanneer u vragen heeft over uw aanslag kijk dan bij veelgestelde vragen.

Tijdens de bestuursvergadering van 7 januari 2013 is het nieuwe algemeen bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) gevormd.

Met ingang van 10 januari 2013 vindt u informatie over belastingen op de nieuwe website van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

Op 15 januari 2013 worden met de dagtekening van 28 januari 2013 de aanslagen Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte en/of Watersysteemheffing ingezetenen 2013 verstuurd.

Het algemeen bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn vergadert op maandag 7 januari 2013 vanaf 10.00 uur aan de Westeinde 23, te Harderwijk. Deze vergadering is openbaar.

Vanaf 1 januari 2013 zijn Lococensus en Tricijn belastingen telefonisch bereikbaar via een nieuw nummer:

088-  064 55 55

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT