Het algemeen bestuur is het hoogste besluitvormend orgaan van GBLT. De bestuursleden zijn allen afgevaardigden van de vijf waterschappen en zes gemeenten waarvoor GBLT de belastingen heft en int en uitvoering geeft aan de Wet WOZ:

Dagelijks bestuur
Berend Jan Bussink
Waterschap Rijn en IJssel
voorzitter
Dagelijks bestuur
Bert van Vreeswijk
Waterschap Vallei en Veluwe
Dagelijks bestuur
Ton van Amerongen
Gemeente Dronten
Dagelijks bestuur
Maarten van Helden
GBLT directeur
secretaris
Tom Vereijken
(foto door: Marco Slot) Waterschap Zuiderzeeland
Wim Vos
Gemeente Leusden
Ruud van Leeuwen
Gemeente Dalfsen
Herman Odink
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Wim Stegeman
Waterschap Vechtstromen
Rick Beukers
Gemeente Bunschoten
Wim Oosterwijk
Gemeente Nijkerk
Klaas Sloots
Gemeente Zwolle

De volgende leden van het algemeen bestuur vormen het dagelijks bestuur van GBLT:

Dhr. B.J. Bussink - voorzitter
Dhr. B. Van Vreeswijk - lid
Dhr. A. van Amerongen - lid
Dhr. M.A. van Helden - secretaris 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx
08 oktober om 08:03
@andre_toet Goedemorgen, dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u… https://t.co/VttPOrYZLP