De AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming (in nieuwsberichten kom je ook de Engelse afkorting GDPR tegen). De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De AVG is nieuwe wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die geldt voor de gehele EU. In de AVG staan regels hoe organisaties om moeten gaan met gegevensbescherming van burgers, klanten, maar ook van medewerkers.

Privacybeleid

De AVG vereist dat organisaties transparant(er) zijn over het verzamelen van persoonsgegevens. Daarom heeft GBLT hiervoor beleid vastgesteld. Er is beleid speciaal geschreven voor burgers en beleid geschreven voor de interne organisatie (medewerkers, opdrachtnemers enzovoort). In het beleid staat informatie over:

  • waarom GBLT persoonsgegevens verwerkt;
  • welke uitgangspunten GBLT hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • welke maatregelen GBLT heeft getroffen op het gebied van gegevensbescherming;
  • welke rechten aan de betrokkenen toekomen en hoe GBLT de uitoefening ervan faciliteert
  • hoe GBLT privacy in de organisatie heeft georganiseerd.

Wilt u meer weten? Lees hier het externe privacybeleid van GBLT.

Register van verwerkingsactiviteiten

GBLT houdt in het kader van de AVG ook een openbaar register van verwerkingsactiviteiten bij. In dit register staat informatie welke persoonsgegevens GBLT verwerkt voor onder andere burgers en belastingplichtigen.

Hier vindt u het openbare verwerkingsregister van GBLT.

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Heeft u een vraag over het privacybeleid?
Heeft u een vraag over het privacybeleid of het verwerkingsregister van GBLT? Stuur ons dan een mail naar de functionaris van de Gegevensbescherming (FG) van GBLT via privacy@gblt.nl Let op: dit mailadres is niet in gebruik voor vragen over persoonlijke belastingzaken. Voor vragen over uw persoonlijke belastingzaken kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 088-064 5555 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. En u kunt 24/7 uw belastingzaken regelen in Mijn Loket

 

                          

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT