De AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming (in nieuwsberichten kom je ook de Engelse afkorting GDPR tegen). De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De AVG is nieuwe wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die geldt voor de gehele EU. In de AVG staan regels hoe organisaties om moeten gaan met gegevensbescherming van burgers, klanten, maar ook van medewerkers.

Privacybeleid

De AVG vereist dat organisaties transparant(er) zijn over het verzamelen van persoonsgegevens. Daarom heeft GBLT hiervoor beleid vastgesteld. Er is beleid speciaal geschreven voor burgers en beleid geschreven voor de interne organisatie (medewerkers, opdrachtnemers enzovoort). In het beleid staat informatie over:

  • waarom GBLT persoonsgegevens verwerkt;
  • welke uitgangspunten GBLT hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • welke maatregelen GBLT heeft getroffen op het gebied van gegevensbescherming;
  • welke rechten aan de betrokkenen toekomen en hoe GBLT de uitoefening ervan faciliteert
  • hoe GBLT privacy in de organisatie heeft georganiseerd.

Wilt u meer weten? Lees hier het externe privacybeleid van GBLT.

Register van verwerkingsactiviteiten

GBLT houdt in het kader van de AVG ook een openbaar register van verwerkingsactiviteiten bij. In dit register staat iwelke persoonsgegevens GBLT verwerkt voor onder andere burgers en belastingplichtigen.

Hier vindt u het openbare verwerkingsregister van GBLT.

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Heeft u een vraag over het privacybeleid?
Heeft u een vraag over het privacybeleid of het verwerkingsregister van GBLT? Stuur ons dan een mail naar de functionaris van de Gegevensbescherming (FG) van GBLT via privacy@gblt.nl Let op: dit mailadres is niet in gebruik voor vragen over persoonlijke belastingzaken. Voor vragen over uw persoonlijke belastingzaken kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 088-064 5555 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. En u kunt 24/7 uw belastingzaken regelen in Mijn Loket

 

                          

 

 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 augustus om 10:18
@WietsedeBoer2 Hi Wietse. Leuk als je een keer langskomt om het te hebben over communicatie versimpelen. Stuur een… https://t.co/c4ijFG6IGw
16 augustus om 10:14
@bartbrandenburg @ccc_nl Op dit moment is geen melding bekend. In brieven van Cannock Chase staat dat u kunt betale… https://t.co/h0Xa2Y8PvX
16 augustus om 09:50
@Yanan44568513 Via Twitter I cannot access your information. So please call us. A possible explanation that you can… https://t.co/r4t83QKycg