U kunt een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen. Het algemeen bestuur van GBLT vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat het mogelijk is, voor iedereen met interesse, om als toehoorder aangwezig te zijn.

Hebt u interesse om een vergadering bij te wonen?
Als u interesse hebt, dan bent u van harte welkom om aanwezig te zijn bij een vergadering als toehoorder. U kunt niet actief deelnemen aan de vergadering, maar wel live aanwezig zijn en luisteren. U moet zich van tevoren wel even aanmelden.

Hoe moet ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden via een mail naar redactieraad@gblt.nl of telefonisch via 088-064 5555.

Wanneer vergadert het algemeen bestuur van GBLT
Het algemeen bestuur van GBLT vergadert in 2018 op de volgende datums tussen 09.30 en 12.00 uur: 

  • Woensdag 28 maart 2018, over o.a. de Kadernota en Jaarrekening 2017 
  • Woensdag 23 mei 2018, over o.a. de Begroting en Bestuursrapportage I 
  • Woensdag 4 juli 2018, over o.a. Begroting 2019
  • Woensdag 19 september 2018
  • Woensdag 21 november 2018 over o.a. vaststellen van Exploitatieoverzicht t/m 30-9, vaststellen P&C cyclus

Over welke onderwerpen spreken de bestuurder tijdens een vergadering?
De agenda en stukken met daarin de onderwerpen waarover het bestuur spreekt zijn ook openbaar. De agenda en stukken voor deze vergadering staan uiterlijk een week voordat de vergadering plaatsvindt op deze website: klik hier voor de agenda en stukken.

Waar vinden de veragderingen plaats?
De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van GBLT in Zwolle, aan het Lubeckplein 2.

Wie zitten er in het bestuur van GBLT?
Het algemeen bestuur van GBLT bestaat uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van GBLT. Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

15 augustus om 10:25
@IsmaelUysal Dat is een vreemde uitspraak want wij hebben inderdaad geen e-mailadres om dezelfde reden als DM. U ku… https://t.co/MhR9NfFhrn
13 augustus om 13:50
@shadowwalker59 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn verholpen.^NW
13 augustus om 13:49
@shd68 Excuses voor het ongemak, de problemen zijn weer opgelost. NW