Als u op 1 januari van een jaar eigenaar bent van een 'onroerende zaak', bijvoorbeeld een woning, een woning in aanbouw of een bedrijfspand, dan krijgt u in het kader van de onroerende- zaakbelasting (OZB) een aanslag eigenarenbelasting. Heeft u per 1 januari een niet-woning, zoals een bedrijfspand in gebruik, dan ontvangt u van GBLT een belastingaanslag 'gebruikersbelasting OZB niet-woning'. Het komt echter voor dat in de totale waarde van een niet-woning een woondeel aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij een agrarisch object. Als de waarde van dat woondeel minder dan 70% deel uitmaakt van de totale waarde, is er inderdaad sprake van een niet-woning voor de OZB. U bent echter geen gebruikersbelasting OZB voor het woondeel verschuldigd. Op het aanslagbiljet is daar rekening mee gehouden.

WOZ-waarde
De grondslag voor de aanslagen OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand, zoals die staat vermeld op het gecombineerde biljet 'aanslag en waardebeschikking Wet WOZ' met waardepeildatum 1 januari.

Wijzigingen in de loop van het belastingjaar
De OZB wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Als u uw pand na 1 januari verkoopt, heeft u geen recht op vermindering van uw aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van het gebruik van een bedrijfsgebouw (bijvoorbeeld verhuizing) na 1 januari geeft evenmin recht op vermindering van de gebruikersbelasting.

Kwijtschelding
U kunt kwijtschelding aanvragen als u de OZB niet kunt betalen. Maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen zin heeft. Kwijtschelding vraagt u aan via Mijn Loket. Meer weten over Kwijtschelding? Ga naar de kwijtscheldingspagina.

Bezwaar maken
Er zijn situaties waarin u bezwaar kunt maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld als u bent aangeslagen voor een pand, waarvan u op 1 januari geen eigenaar en/of gebruiker bent. Het indienen van een bezwaar doet u via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

18 juni om 12:06
@Ingridha6 Goedemiddag, via twitter kunnen wij uw gegevens niet inzien. Voor de status van uw betaling kunt u telef… https://t.co/MgIgEwN8cB
17 juni om 11:15
@RegienR Goedemorgen, het is op dit moment erg druk aan de telefoon. Wilt u het alstublieft later nog eens proberen… https://t.co/dODMt39cNH
17 juni om 11:12
@FujinTux GBLT stuurt op meerdere data in juni belastingaanslagen voor uw woonplaats. Op 27 juni liggen de laatsten… https://t.co/wWarCssGRJ