Als u op 1 januari van een jaar eigenaar bent van een 'onroerende zaak', bijvoorbeeld een woning, een woning in aanbouw of een bedrijfspand, dan krijgt u in het kader van de onroerende- zaakbelasting (OZB) een aanslag eigenarenbelasting. Hebt u per 1 januari een niet-woning, zoals een bedrijfspand in gebruik, dan ontvangt u van GBLT een belastingaanslag 'gebruikersbelasting OZB niet-woning'. Het komt echter voor dat in de totale waarde van een niet-woning een woondeel aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij een agrarisch object. Als de waarde van dat woondeel minder dan 70% deel uitmaakt van de totale waarde, is er inderdaad sprake van een niet-woning voor de OZB. U bent echter geen gebruikersbelasting OZB voor het woondeel verschuldigd. Op het aanslagbiljet is daar rekening mee gehouden.

WOZ-waarde
De grondslag voor de aanslagen OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand, zoals die staat vermeld op het gecombineerde biljet 'aanslag en waardebeschikking Wet WOZ' met waardepeildatum 1 januari.

Wijzigingen in de loop van het belastingjaar
De OZB wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Als u uw pand na 1 januari verkoopt, hebt u geen recht op vermindering van uw aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van het gebruik van een bedrijfsgebouw (bijvoorbeeld verhuizing) na 1 januari geeft evenmin recht op vermindering van de gebruikersbelasting.

Kwijtschelding
U kunt geen kwijtschelding krijgen van de OZB.

Bezwaar maken
Er zijn situaties waarin u bezwaar kunt maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld als u bent aangeslagen voor een pand, waarvan u op 1 januari geen eigenaar en/of gebruiker bent. Het indienen van een bezwaar doet u via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

14 december om 09:04
@kjeldschouten We zien graag dat we e-mail in de toekomst kunnen aanbieden. Voor nu is dat vanwege o.a. veiligheids… https://t.co/jcGnGZAbuc
13 december om 08:25
@EddieWillems De biljetten worden gespreid over het eerste half jaar verstuurd. In de eerste maanden de biljetten a… https://t.co/V3JhS3hDfp
11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46