Bent u eigenaar van u een onderkomen waar u tegen vergoeding mensen laat slapen die niet in de gemeente Dalfsen wonen? Dan ontvangt u een belastingaanslag toeristenbelasting. U kunt denken aan een hotel, conferentieoord, vakantie-onderkomen, mobiel kampeeronderkomen, vaste standplaatsen of ruimtes die u niet beroepsmatig verhuurt.

Voorlopige- en definitieve belastingaanslag
Van tevoren geeft u een schatting van het aantal verwachte overnachtingen. Op basis van deze schatting stuurt GBLT u een voorlopige aanslag toeristenbelasting. Na afloop van het jaar doet u aangifte van het werkelijke aantal overnachtingen, waarna een definitieve aanslag toeristenbelasting volgt.

Meldingsplicht
Als u toeristen de mogelijkheid biedt tot verblijf, dan bent u verplicht hiervan een melding te maken bij de gemeente en bij GBLT. Aanmelden kan via gemeente@gblt.nl of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Bezwaar maken
Indien u het niet eens bent met het in rekening gebrachte aantal overnachtingen kunt u bezwaar maken. U moet dit binnen zes weken na dagtekening doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor toeristenbelasting. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso. Meer weten over betalen in delen? Ga naar de pagina over automatische incasso.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 oktober om 15:00
@Jeffrey1k Via twitter kan ik u gegevens niet inzien. U kunt bezwaar maken via onze website https://t.co/r8Vcm1KHab… https://t.co/QsndVBabrK
15 oktober om 10:50
@juancar994 Unfortunately I can't check your personal data on Twitter. I advice you to call GBLT on phone number 00… https://t.co/G1uF1T6laG
10 oktober om 14:44
@MahoxPublic Er zijn geen kosten verbonden aan het betalen in termijnen. Als u GBLT machtigt voor automatische inca… https://t.co/Nvb2pPUlEx