Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben van één of meer honden. Het is daarbij niet van belang waarvoor de hond wordt gehouden.

Vrijstelling van de belasting bestaat voor:

  • honden die jonger zijn dan drie maanden, indien zij bij de moederhond verblijven;
  • hulphonden en blindengeleidehonden;
  • honden die voor de verkoop worden gehouden;
  • honden die in een asiel verblijven;
  • politiehonden, door ambtenaren van politie gehouden ter verrichting van opsporingsdiensten.

Aan- en afmelden van honden
Binnen veertien dagen na de komst van de hond dient u daarvan aangifte te doen. Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Aangifte of afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch een aangifte- of afmeldformulier voor hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Bij afmelding van een hond verzoeken wij u een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar bij te voegen.

Wie ontvangt de belastingaanslag hondenbelasting?
De aanslag wordt altijd op naam gesteld van degene die als belastingplichtige is aangewezen (ook voor de overige gemeentelijke belastingaanslagen). Ook als de hond van een ander gezinslid is.

Controle

Het hele jaar door kan er worden gecontroleerd op het bezit van honden.

Kennelregistratie
Om aan te tonen dat u in het bezit bent van een kennelregistratie moet u het registratieformulier overhandigen dat is uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting, kunt u bezwaar maken. U moet dit binnen zes weken na dagtekening doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de hondenbelasting niet kunt betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor twee honden.Maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen zin heeft. Kwijtschelding vraagt u aan via Mijn Loket. Meer weten over Kwijtschelding? Ga naar de kwijtscheldingspagina.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

22 mei om 17:32
@JefVries Wanneer u betaald via automatisch incasso wordt het bedrag altijd afgeschreven in de resterende maanden v… https://t.co/J6yIw7CYsV
21 mei om 15:28
@zhangfred03 please contact us by calling 0880645555. You can reach us monday through friday from 0900 to 1700^NVW
21 mei om 09:20
Komende week ontvangen huishoudens in het beheersgebied van waterschappen @WDODelta @Vechtstromen @WaterRijnIJssel… https://t.co/JXnAMtNduc