De forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Nijkerk hoofdverblijf te hebben, er meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Bepalend hiervoor is de aard van het gebruik van de tweede woning. Indien u de tweede woning voor recreatiedoeleinden gebruikt, dan dient u bij verhuur aan derden toeristenbelasting te betalen. Afhankelijk van de periode van verhuur moet bekeken worden of hieruit voortvloeit dat er geen forensenbelasting moet worden betaald. De hoogte van de aanslag forensenbelasting wordt bepaald door de waarde die aan het onderkomen is toegekend. Op basis van waardeklassen geldt een bepaald tarief.

Bijzonderheden

Indien er sprake is van:

  • een verhuurmachtiging, moet u deze opsturen met de aangifte.
  • eigen verhuur, moet u een register bijhouden en deze kunnen overhandigen bij de aangifte.
  • verkoop, moet u de verkoopovereenkomst opsturen naar GBLT. De forensenbelasting wordt dan stopgezet na het jaar dat u 90 dagen of meer de beschikking had over uw onderkomen.

Bezwaar maken als u het oneens bent met de belastingaanslag
Indien u het niet eens bent met de belastingaanslag, kunt u bezwaar maken. U moet dit binnen zes weken na dagtekening doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor forensenbelasting. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso. Meer weten over betalen in delen? Ga naar de pagina over automatische incasso.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW