Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben van één of meer honden. Het is daarbij niet van belang waarvoor de hond wordt gehouden.

Vrijstelling van de belasting bestaat voor:

  • honden die jonger zijn dan drie maanden, indien zij bij de moederhond verblijven;
  • hulphonden en blindengeleidehonden;
  • honden die voor de verkoop worden gehouden;
  • honden die in een asiel verblijven;
  • politiehonden, door ambtenaren van politie gehouden ter verrichting van opsporingsdiensten.

Aan- en afmelden van honden
Binnen veertien dagen na de komst van de hond dient u daarvan aangifte te doen. Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Aangifte of afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch\ een aangifte- of afmeldformulier voor hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Bij afmelding van een hond verzoeken wij u een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar bij te voegen.

Wie ontvangt de aanslag hondenbelasting?
De aanslag wordt altijd op naam gesteld van degene die als belastingplichtige is aangewezen (ook voor de overige gemeentelijke belastingaanslagen). Ook als de hond van een ander gezinslid is.

Controle

Het hele jaar door kan er worden gecontroleerd op het bezit van honden.

Kennelregistratie
Om aan te tonen dat u in het bezit bent van een kennelregistratie moet u het registratieformulier overhandigen dat is uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Hondenuitlaatkaart
Bekijk waar u uw hond kunt uitlaten op de website van de gemeente Nijkerk.

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting, kunt u bezwaar maken. U moet dit binnen zes weken na dagtekening doen. Het bezwaar moet u indienen via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso. Meer weten over betalen in delen? Ga naar de pagina over automatische incasso.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW