Rioolheffing eigenarendeel
Bent u eigenaar van een perceel en direct of indirect aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u rioolheffing voor eigenaren betalen.

Rioolheffing gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven wanneer meer dan 250 m³ (afval)water wordt afgevoerd via het riool.

Bij verhuizing of verkoop
De rioolheffing van de eigenaar wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Als u uw pand na 1 januari verkoopt, heeft u geen recht op vermindering van uw aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal het eigenarengedeelte van de rioolheffing met de nieuwe eigenaar.

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente dan ontvangt u voor de resterende dagen dat u niet meer in de gemeente Nijkerk woont een ontheffing van de rioolheffing gebruik. Wanneer u binnen de gemeente Nijkerk verhuist, verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft ontvangen.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing, kunt u een bezwaar indienen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen of niet in één keer kunt betalen? U kunt voor het:

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW