Rioolheffing eigenarendeel
De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van (afval)water en voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Eigenaren van percelen welke op het riool zijn aangesloten ontvangen een aanslag rioolheffing eigenarendeel. Wanneer er meer (afval)water afgevoerd wordt dan 500 m³, ontvangt u daarnaast een aanslag rioolheffing gebruikersdeel.

Rioolheffing gebruikersdeel
De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven wanneer meer dan 500 m³ (afval)water wordt afgevoerd via het riool.

Bij verkoop
Als u in de loop van het belastingjaar uw perceel verkoopt, ontvangt u voor het resterende aantal dagen van het belastingjaar een ontheffing van de rioolheffing eigenarendeel.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing, kunt u een bezwaar indienen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen of niet in één keer kunt betalen? U kunt voor het:

Download een uitleg over de berekening van rioolheffing

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh