Rioolheffing eigenarendeel
De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van (afval)water en voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Eigenaren van percelen welke op het riool zijn aangesloten ontvangen een aanslag rioolheffing eigenarendeel. Wanneer er meer (afval)water afgevoerd wordt dan 500 m³, ontvangt u daarnaast een aanslag rioolheffing gebruikersdeel.

Rioolheffing gebruikersdeel
De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven wanneer meer dan 500 m³ (afval)water wordt afgevoerd via het riool.

Bij verkoop
Als u in de loop van het belastingjaar uw perceel verkoopt, ontvangt u voor het resterende aantal dagen van het belastingjaar een ontheffing van de rioolheffing.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing, kunt u een bezwaar indienen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet via Mijn Loket of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van het eigenarendeel van de rioolheffing. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Download een uitleg over de berekening van rioolheffing. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 september om 15:46
@IntanGhofur For security reasons GBLT doesn’t use the DM-option. You can call our customerservice for personal questions, 088 0645555. JB
19 september om 16:51
@kooijtje Ik help graag om dit op te lossen, het kan aan uw internetverbinding liggen. Wilt u deze controleren? Gr.^SSS
13 september om 13:22
@TomaszDOB4 Uit veiligheidsoverwegingen werken wij niet met email. m.v.g. ^PT