Kwijtschelding

U vraagt om kwijtschelding als u de belastingaanslag van GBLT niet kunt betalen
GBLT bepaalt of u kwijtschelding krijgt als u een kwijtscheldingsverzoek doet. Hiervoor kijkt GBLT naar uw persoonlijke en financiële situatie en de:

GBLT heeft afspraken met andere organisaties over kwijtschelding
GBLT heeft afspraken gemaakt met andere organisaties. Hierdoor kunt u in één keer kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting en gemeentebelasting. Hieronder vindt u een overzicht voor welke gemeenten u maar één verzoek hoeft te doen. U gaat naar:

Staat uw gemeente niet hierboven en krijgt u een belastingaanslag van GBLT voor waterschapsbelasting? Dan regelt u uw kwijtscheldingaanvraag voor waterschapsbelasting via GBLT. Uw kwijtscheldingsaanvraag voor gemeentebelastingen regelt u via uw gemeente of lokaal belastingkantoor.

U regelt een verzoek om kwijtschelding met uw DigiD in tien stappen via Mijn Loket

 1. Log in met uw DigiD op Mijn Loket;
 2. U klikt op ‘Mijn aanslagen’ in de balk bovenaan;
 3. Kies op de pagina die verschijnt de belastingaanslag waar u kwijtschelding voor wilt aanvragen;
 4. Kies op de pagina die verschijnt ‘kwijtschelding aanvragen’;
 5. Er verschijnt een pagina ‘Controleer uw contactgegevens’. Controleer uw gegevens en pas deze aan als dat nodig is. Kies voor de knop ‘Door naar de kwijtscheldingsmodule’ om te starten met het aanvragen van kwijtschelding;
 6. Op de pagina die verschijnt beantwoordt u twee vragen. Daarna drukt u op de knop ‘Volgende’;
 7. Op de pagina die verschijnt, beantwoordt u extra vragen. Soms vragen wij om een document toe te voegen. Om welk document wij vragen, hangt af van uw situatie;
 8. Druk op de knop ‘Controleren gegevens’ of ‘Uw aanvraag controleren’;
 9. Controleer of u de juiste antwoorden heeft gekozen. Kies daarna voor ‘Uw aanvraag afronden’ of ‘Verzenden’ om verder te gaan. Om informatie aan te passen, kiest u voor ‘Terug naar invullen’ of ‘Terug naar invullen gegevens’;
 10. In het scherm dat verschijnt, krijgt u een bevestiging dat u succesvol kwijtschelding heeft aangevraagd. U ontvangt ook een ontvangstbevestiging per e-mail.

Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Binnen 10 dagen na ontvangst van uw kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging. Ontvangt u geen bevestiging? dan is het verzoek niet door ons ontvangen. Lees meer over wat er met uw kwijtscheldingsaanvraag gebeurt nadat wij deze hebben ontvangen.

Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek heeft u uitstel van betaling
Dit betekent dat het betaalproces voor de belastingaanslag stopt zolang uw kwijtscheldingsaanvraag wordt behandeld. Lees meer over betaling en kwijtschelding.

U ontvangt een officiële brief van GBLT met de beslissing van de kwijtscheldingsaanvraag
Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat ook of en wanneer u moet betalen. Lees hier meer over hoe lang het duurt voordat u een beslissing kunt verwachten.

GBLT gebruikt een automatische toets om te bepalen of u recht op kwijtschelding heeft
Bij de automatische toets stuurt GBLT uw persoonsgegevens naar het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau controleert of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Wilt u dat GBLT in de toekomst automatisch laat controleren of uw recht op kwijtschelding kan worden verlengd? Dan moet u hier toestemming voor geven. Dit regelt u wanneer u kwijtschelding aanvraagt. Lees hier wat er gebeurt nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd.

Heeft u vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen voor een antwoord op uw vragen. Vindt u het antwoord niet of heeft u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een collega van GBLT. Wij helpen u graag!

Nadat u de aanslag heeft ontvangen kunt u via Mijn Loket of per post kwijtschelding aanvragen. Afhankelijk van uw woonplaats vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT of via de gemeente. Kijk voor een overzicht van gemeenten waar GBLT mee samenwerkt om te bepalen waar u kwijtschelding kunt aanvragen. Als u weet of u kwijtschelding moet aan vragen bij GBLT, dan doet u dit als volgt:

 • Kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket
  Via Mijn Loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk een kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst op de aanslag te klikken (in Mijn Loket) waarvoor u kwijtschelding wilt aanvragen.
 • Kwijtschelding aanvragen via post
  Maakt u liever gebruik van een papieren versie van het kwijtscheldingsformulier dan is dat ook mogelijk. U vraagt telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier aan via ons klantcontactcentrum. Het kwijtscheldingsformulier wordt u binnen twee weken per post toegestuurd. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier stuurt u terug naar GBLT samen met de vereiste documenten. Stuurt u niet alle documenten mee, dan kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. 

Ontvangstbevestiging
Binnen twee weken na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging.

Invorderingsmaatregelen
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Indien u automatische incasso heeft, dan wordt de invordering van de termijnbedragen stopgezet. Als blijkt dat er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de nog resterende maanden van het jaar.

Kwijtschelding aanvragen bij de gemeente waar GBLT een overeenkomst heeft
Is er sprake is van een samenwerking met uw gemeente op het gebied van kwijtschelding? Dan betekent dit dat u alleen bij de gemeente een kwijtschelding hoeft aan te vragen. De gemeente beoordeelt het verzoek en deelt het resultaat van de beoordeling mee aan GBLT. Van GBLT ontvangt u vervolgens bericht.

U komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding als u aan bepaalde regels en voorwaarden voldoet
Kwijtschelding kunt u aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft. Bekijk hieronder de regels en voorwaarden die GBLT heeft voor kwijtschelding. Of maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen in uw situatie zin heeft.

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen in vijf gevallen

 • Als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent. Zoals zzp-ers, freelancers, vennoten van een v.o.f. en maten van een maatschap. Ook gastouders en kamerverhuur vallen hieronder. U komt dan niet in aanmerking voor kwijtschelding bij:
  • Waterschapsbelastingen;
  • Gemeentelijke belastingen in de gemeente Dronten.
 • Als u een motorvoertuig bezit dat meer dan €2.269,00 waard is, tenzij deze om medische redenen onmisbaar is;
 • Als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek;
 • Als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft;
 • Als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag bestaat uit het optellen van de bedragen van:
  • Eén maand huur;
  • Eén maand ziektekostenpremie;
  • De maximale aanspraak kindgebonden budget van één maand;
  • Het normbedrag dat voor uw huishouden geldt.

Bij kwijtschelding zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang

 • Vermogen zijn dingen zoals uw spaargeld, eigen woning en/of een motorvoertuig.
 • Het voor u geldende normbedrag stellen wij vast op basis van de Participatiewet of Algemene Ouderdomswet (AOW). Het normbedrag staat voor ‘de noodzakelijke kosten van bestaan’. Dit kunt u zien als de minimale kosten die een huishouden heeft om te kunnen leven. Het hangt af van uw woonsituatie welk bedrag het normbedrag is. Bij woonsituatie kijken wij naar of u alleenstaand, alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend bent. Ook kijkt GBLT of er nog andere mensen op uw adres staan ingeschreven.
 • Om uw netto besteedbaar inkomen te bepalen, haalt GBLT een aantal uitgaven van uw netto maandinkomen af. Welke uitgaven dat zijn verschilt per situatie. GBLT kijkt naar:
  • Een gedeelte van huur en hypotheeklasten waar het normbedrag geen rekening mee houdt;
  • Een gedeelte van ziektekosten waar het normbedrag geen rekening mee houdt;
  • Betalingsregeling voor andere belastingen waar u geen kwijtschelding voor heeft;
  • Alimentatie die u betaalt;
  • Uw eigen bijdrage aan levensonderhoud voor uw kinderen.

GBLT beoordeelt of u in uw situatie in aanmerking komt voor kwijtschelding
Wij kijken eerst naar uw vermogen. Daarna kijken wij naar uw betalingscapaciteit. Betalingscapaciteit is het bedrag dat per maand overblijft als al uw noodzakelijke kosten zijn betaald. Wij bepalen uw betalingscapaciteit door uw normbedrag af te trekken van uw netto besteedbaar inkomen. Dit bedrag doen wij keer twaalf om te bepalen wat uw betalingscapaciteit per jaar is. 80% van uw jaarlijkse betalingscapaciteit moet gebruikt worden om de belastingaanslag van te betalen. Blijkt uit onze berekeningen dat u uw belastingaanslag niet of deels kunt betalen? Dan krijgt u volledig of gedeeltelijke kwijtschelding.

De regels voor kwijtschelding voor waterschapsbelastingen en gemeente belastingen verschillen
De waterschappen zijn strenger dan gemeenten als het gaat om kwijtschelding. Het is dus mogelijk dat wij:

 • Wel uw verzoek voor kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen kunnen toewijzen.
 • Niet (helemaal) uw verzoek voor kwijtschelding voor waterschapsbelastingen kunnen toewijzen.

 

 

De volgende belastingen worden blijvend door de gemeente Zwolle opgelegd:

 • Havengelden
 • Leges voor vergunningen en producten van de publieksbalie (paspoorten, rijbewijzen etc.)
 • Marktgelden
 • Parkeerbelasting (en naheffingen)
 • Toeristenbelasting

Kijk voor meer informatie over deze belastingen op www.zwolle.nl/belastingen.

Bereken uw gemeentelijke lasten
Op de website zwolle.lokalelastenmeter.nl kunt u zelf kijken wat een wijziging van de woonlasten voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke belastingen. Ook kunt u de woonlasten vergelijken met andere (regio)gemeenten. De lokale-lastenmeter is alleen bedoeld om inzicht te krijgen, u kunt via deze website geen invloed uitoefenen op de WOZ-waarde. Eventueel bezwaar kunt u indienen via de normale bezwaarprocedure, zoals vermeld op het aanslagbiljet.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B