Voor een aanslag die later in het belastingjaar is opgelegd, geldt dat er minder betaaltermijnen zijn dan een aanslag die eerder in het belastingjaar is opgelegd. Als u meer termijnen wilt, kunt u contact opnemen met een medewerker van GBLT via 088 - 064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur.

Let op: wanneer een extern deurwaarderskantoor het invorderingstraject uitvoert voor GBLT, dan kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen voor het treffen van een betalingsregeling.

In 2014 is GBLT gestart met het versturen van gecombineerde aanslagen. Dat betekent dat zowel de gebruikersbelasting (zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen) als de eigenarenbelasting (watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur) op één aanslagbiljet staan. Dit is wel zo overzichtelijk en bovendien efficiënter en kostenbesparend, omdat het aantal te verzenden aanslagen daalt.

Belastingaanslagen moeten in hetzelfde belastingjaar betaald worden. Hebt u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, dan betaalt u de aanslag in termijnen. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal resterende maanden van het jaar met een minimum van 6 termijnen. Voorbeeld: indien u in april de aanslag ontvangt, dan betaalt u in 8 termijnen de aanslag. Deze termijnen en de incassodata staan op het aanslagbiljet. Wanneer u de aanslag in oktober ontvangt, dan betaalt u in 6 termijnen de aanslag.

Vanwege gegevensverwerking, zoals de verwerking van de WOZ waarde waarop de eigenarenbelasting is gebaseerd, kan het voorkomen dat u later in het jaar uw aanslag ontvangt. De verwerking is daarnaast ook afhankelijk van persoonlijke situaties, zoals bijvoorbeeld verhuizingen en verkopen. Hierdoor kunt u minder betaaltermijnen hebben.

Als u uw aanslag in delen wilt betalen, kan dat alleen nog via uw toestemming om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.

Hoe kunt u dit regelen?

U kunt op twee manieren een automatische afschrijving aanvragen:

1. Via onze website www.gblt.nl

  • Klik op het vak “Mijn Loket”;
  • klik op de regel om aan te melden voor burgers;
  • U kunt nu inloggen via uw DigiD met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U komt dan op de beveiligde pagina van DigiD.

2. Kunt u niet aanmelden via onze website? 
Dan kunt u een brief sturen waarin u ons toestemming geeft om de bedragen in maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Vermeldt u daarbij het subjectnummer of het aanslagnummer, uw adresgegevens en uw rekeningnummer. Let u erop dat u de brief ondertekent?

Na het aanmelden komt u vanzelf terug op de beveiligde pagina van het digitaal loket. Hier kunt u toestemming geven voor automatische afschrijving. Maar u kunt de toestemming ook wijzigen of stopzetten.

Wilt u een betalingsregeling, maar is automatische incasso niet mogelijk?
Neem dan contact op met een medewerker van GBLT via 088 - 064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur.

 

De matdatum is de datum waarop het aanslagbiljet bij u wordt bezorgd per post. Dus de dag dat het aanslagbiljet op de deurmat of in de brievenbus valt.

De dagtekening is de datum waarop de betaal- en bezwaartermijnen officieel ingaan. Deze datum is vaak enkele dagen na de matdatum om er zeker van te zijn dat u de genoeg tijd heeft om een betaling in orde te maken of bezwaar te maken.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT