Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?
U kunt het best eerst bellen met GBLT op 088-064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft ontvangen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

  • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag,
  • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
  • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

Het maximum komt daarmee op € 1.442,00.

Let op: als GBLT u om aanvullende gegevens heeft moeten vragen of wanneer GBLT u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen wordt de afhandelingstermijn opgeschort. Als er goede redenen zijn om het bezwaar aan te houden, bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen, zal GBLT u verzoeken daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook opgeschort.

Gaat het om een WOZ-bezwaar?
Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet in hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld als het is ingediend. Alleen wanneer het bezwaar is ingediend in de laatste zes weken van het jaar, geldt deze regel niet.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

22 maart om 10:02
@RealSensAsian Wilt u mijn collega bellen? Dit kan via 088-0645555. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9… https://t.co/5AUyzTT4iG
22 maart om 09:58
@a_jarec Ik adviseer u te bellen met mijn collega via 088-0645555 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur). Dan kijkt… https://t.co/GrPCeZi2Ki
21 maart om 09:25
Huishoudens in het beheersgebied van waterschap @WaterRijnIJssel ontvangen deze week de belastingaanslag. Meer wete… https://t.co/Heps3dLT81