U ontvangt een officiële brief van GBLT met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag
Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U ontvangt deze beschikking per post. Wanneer u geen kwijtschelding krijgt, staat de afwijsreden in de beschikking. Daarnaast leest u in de beschikking voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

1.U heeft een verzoek om kwijtschelding ingediend
Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor betalen in delen via automatische incasso, wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft ontvangen.

2. U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen
U ontvangt van ons een brief waarin staat dat kwijtschelding voor een deel is toegekend of is afgewezen. Als u een bedrag moet betalen, moet dit binnen tien dagen na dagtekening van de brief op de rekening van GBLT staan. Voorkom extra kosten en betaal op tijd. Het hangt van uw situatie af, hoe u betalen regelt:

 • U hebt toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. U hoeft niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.*
 • U wilt betalen in delen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket. Lees meer informatie in: Kan ik een betalingsregeling aanvragen?
 • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet het te betalen bedrag binnen tien dagen, na dagtekening van de brief, betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betalingskenmerk is dan al automatisch voor u ingevuld en wordt juist verwerkt.

*Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2018? Dan kunt u alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor neemt u telefonisch contact met ons op.

3. U heeft kwijtschelding gekregen
Als het verzoek om kwijtschelding is toegewezen, hoeft u verder niets te doen. Hebt u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag het aanslagbedrag deels of helemaal betaald? Dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort.

U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek
U krijgt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag door ons ontvangen is. Bekijk voor meer informatie over betalen en kwijtschelding in: Wat betekent kwijtschelding voor de betaling van de belastingaanslag?

Kom erachter of kwijtschelding aanvragen in uw situatie zin heeft, maak de sneltest. Lees de regels en voorwaarden bij kwijtschelding

U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek
U ontvangt een brief zodra wij een beslissing hebben genomen over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen. Staat in de brief dat u nog een bedrag moet betalen? Dan wordt de automatische incasso opnieuw opgestart. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.

Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2018? Dan kunt u alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt in beroep gaan
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding, dan kunt u binnen 10 dagen een beroep indienen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het postadres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam en uw adres;
 • datum dat u de brief schrijft;
 • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvroeg;
 • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
 • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;

U ontvangt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.

GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsverzoek
Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

 • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
 • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

Lees hier meer informatie over het Inlichtingenbureau.

In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn de regels voor het verlenen van kwijtschelding vastgelegd. Gemeenten en waterschappen mogen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen of en in welke mate ze kwijtschelding verlenen. Het kan daarom voorkomen dat u van uw gemeente wel kwijtschelding krijgt en van uw waterschap niet of andersom.

U vraagt kwijtschelding het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket
Voor kwijtschelding aanvragen in Mijn Loket heeft u uw DigiD nodig om in te kunnen loggen. Hebt u géén DigiD? Dan kunt u ook telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen. U kunt kwijtschelding aanvragen vanaf het moment dat u de belastingaanslag heeft ontvangen tot drie maanden na betaling van uw belastingaanslag.

U kunt kwijtschelding aanvragen wanneer u uw belastingaanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt. Lees meer over kwijtschelding.

U kunt kwijtschelding aanvragen, als u de belastingaanslag niet kunt betalen. In de overzichten hieronder staat voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen. Benieuwd of kwijtschelding in uw situatie zin heeft? Maak de sneltest kwijtschelding.

Voor zes gemeenten vraagt u bij GBLT kwijtschelding aan voor gemeente- en waterschapsbelasting 2019

Kwijtscheldingsoverzicht gemeenten

Voor vijf waterschappen kunt u bij GBLT kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen

Kwijtscheldingsoverzicht waterschappen

Lees meer informatie over de belastingen die GBLT heft en int namens de waterschappen onder waterschapsbelastingen. Wilt u weten waar u kwijtschelding aan moet vragen bij waterschapsbelasting? Ga dan naar de pagina over kwijtschelding.

Voor een uitleg over het aanvragen van kwijtschelding bekijk je de kwijtscheldingspagina.

Wat er gebeurt na de aanvraag hangt af van de soort antwoorden die u heeft gegeven
U heeft een aanvraag kwijtschelding gedaan en daarbij een aantal vragen beantwoord.

Heeft u één of meer vragen met ‘Ja’ beantwoord?
Een medewerker van GBLT moet uw aanvraag voor kwijtschelding gaan beoordelen. Een medewerker kan uw aanvraag pas beoordelen als u alle gevraagde documenten heeft gestuurd. Zijn alle gevraagde documenten van u op tijd binnen? Dan beoordeelt een medewerker uw aanvraag kwijtschelding binnen 13 weken. U ontvangt daarna een brief met de uitslag of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Heeft u alle vragen met ‘Nee’ beantwoord?
Dan volgen er vijf stappen. GBLT laat automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt. Voordeel aan automatisch toetsen is dat u makkelijk en snel kwijtschelding kunt aanvragen. Zo hoeft u minder of misschien helemaal geen informatie mee te sturen bij uw aanvraag. Het duurt tussen de twee en drie maanden voordat u een brief krijgt met de uitslag. Het is mogelijk dat de uitslag is dat wij meer informatie van u nodig hebben. U moet deze informatie dan allemaal opsturen. Een medewerker beoordeelt daarna of u kwijtschelding krijgt. Dit kan 13 weken duren.

Stap 1: U ontvangt een ontvangstbevestiging van GBLT zodra uw aanvraag is ontvangen
Voor een aanvraag via Mijn Loket ontvangt u de bevestiging binnen een dag. Voor een aanvraag per post duurt het langer. U krijgt een ontvangstbevestiging binnen tien dagen nadat wij uw kwijtscheldingformulier hebben ontvangen. In de ontvangstbevestiging staat ook dat u uitstel van betaling krijgt. Totdat u de uitslag ontvangt of u kwijtschelding krijgt, hoeft u niet te betalen.

Stap 2: GBLT verzamelt de aanvragen voor kwijtschelding door klanten.
Dit doet GBLT om automatisch te kunnen laten toetsen of u kwijtschelding krijgt.

Stap 3: Voor de 26e van de maand stuurt GBLT de verzamelde aanvragen kwijtschelding naar het Inlichtingenbureau
Het Inlichtingenbureau voert dan de automatische toets uit. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar drie gegevens:

 • hoe hoog uw inkomen is volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • of u kentekens op uw naam heeft staan volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW);
 • wat uw banksaldo is volgens de Belastingdienst.

Stap 4: Het Inlichtingenbureau stuurt GBLT een maand later alléén de uitslag van de automatische toets
Hier zijn drie verschillende uitslagen mogelijk:

 1. u krijgt kwijtschelding;
 2. u krijgt geen kwijtschelding.;
 3. er is een belemmering voor kwijtschelding. Dit betekent dat er meer informatie nodig is om te kijken of u kwijtschelding kunt krijgen.

Stap 5: GBLT stuurt u een brief met de uitslag van de automatische toets

In de brief leest u meer informatie over de uitslag. Is de uitslag dat wij meer informatie nodig hebben? Dan moet u kopieën van bepaalde documenten sturen. In de brief staat precies welke kopieën u naar GBLT moet sturen. U moet de kopieën binnen 14 dagen naar GBLT sturen. GBLT kijkt of u alle gevraagde informatie heeft opgestuurd. Heeft u alle gevraagde informatie:

 • Niet op tijd ingestuurd? U krijgt geen kwijtschelding. U ontvangt een brief waarin staat dat u het aanslagbedrag moet betalen.
 • Op tijd ingestuurd? GBLT kijkt naar de kopieën van de documenten die u heeft ingestuurd. Met deze informatie beoordeelt GBLT of u kwijtschelding krijgt. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een brief of u wel of geen kwijtschelding krijgt. In de brief leest u meer informatie over de uitslag.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh