Heeft u op uw aanslagbiljet van GBLT een WOZ-waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) binnen de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Nijkerk, Leusden of Zwolle, dan kunt u bezwaar maken tegen die vastgestelde waarde bij GBLT.

Dit doet u als volgt:

  • U kunt digitaal bezwaar maken tegen de WOZ via Mijn Loket. Daarnaast is het ook mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. De brief met motivatie richt u aan de ambtenaar belast met de heffing van GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Telefonische bezwaren worden niet in behandeling genomen.
  • Het bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat na de termijn van zes weken is ingediend wordt door GBLT wegens termijnoverschrijding 'niet ontvankelijk' verklaard. Uw bezwaarschrift wordt wel 'ambtshalve' beoordeeld.
  • Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking. GBLT doet vervolgens een uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
  • Als blijkt dat de waarde meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde waarde, dan bestaat recht op een verlaging.
  • De rijksbelastingdienst maakt voor de heffing van belastingen ook gebruik van de WOZ-waarde. U hoeft niet apart bij deze instantie bezwaar te maken. GBLT informeert hen over de afwikkeling. Eventueel opgelegde aanslagen op basis van de onjuiste waarde worden aangepast. U ontvangt daarvan automatisch bericht.
  • Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een deugdelijke machtiging worden meegezonden.

Heeft u op uw aanslagbiljet van GBLT een WOZ-waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) die niet ligt in bovengenoemde gemeenten, dan dient u bezwaar te maken tegen die vastgestelde waarde bij uw gemeente of belastingorganisatie die namens die gemeente u de aanslag heeft gestuurd.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B