Heeft u op uw aanslagbiljet van GBLT een WOZ-waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) binnen de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Nijkerk, Leusden of Zwolle, dan kunt u bezwaar maken tegen die vastgestelde waarde bij GBLT.

Dit doet u als volgt:

  • U kunt digitaal bezwaar maken tegen de WOZ via Mijn Loket. Daarnaast is het ook mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. De brief met motivatie richt u aan de ambtenaar belast met de heffing van GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Telefonische bezwaren worden niet in behandeling genomen.
  • Het bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat na de termijn van zes weken is ingediend wordt door GBLT wegens termijnoverschrijding 'niet ontvankelijk' verklaard. Uw bezwaarschrift wordt wel 'ambtshalve' beoordeeld.
  • Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking. GBLT doet vervolgens een uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
  • Als blijkt dat de waarde meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde waarde, dan bestaat recht op een verlaging.
  • De rijksbelastingdienst maakt voor de heffing van belastingen ook gebruik van de WOZ-waarde. U hoeft niet apart bij deze instantie bezwaar te maken. GBLT informeert hen over de afwikkeling. Eventueel opgelegde aanslagen op basis van de onjuiste waarde worden aangepast. U ontvangt daarvan automatisch bericht.
  • Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een deugdelijke machtiging worden meegezonden.

Heeft u op uw aanslagbiljet van GBLT een WOZ-waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) die niet ligt in bovengenoemde gemeenten, dan dient u bezwaar te maken tegen die vastgestelde waarde bij uw gemeente of belastingorganisatie die namens die gemeente u de aanslag heeft gestuurd.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

17 september om 13:37
@JeroenMil Mijn Loket ligt er helaas uit. We werken aan een oplossing, onze excuses. Ik raad u aan te bellen met on… https://t.co/qAntSSJRpk
17 september om 10:42
@JeroenMil Dat is een vervelende situatie. Kan het zijn dat u op MijnOverheid heeft aangegeven dat u post van GBLT… https://t.co/rUtHiinPrx
17 september om 10:40
@just_anITguy I'm sorry you haven't been able to reach us yet. Unfortunately we do not have an e-mail address for c… https://t.co/1BiM7Z4CzN