Wat zijn de voordelen van automatische incasso?
Als u GBLT machtigt om de aanslag waterschap- en/of gemeentebelastingen automatisch van uw rekening af te schrijven, dan wordt deze aanslag in termijnen afgeschreven. Het aantal termijnen is het resterende aantal maanden in het huidige jaar. Resteren er minder dan 6 maanden in het huidige jaar, dan zal het aantal termijnen op 6 gesteld worden en zal de afschrijving doorlopen in het volgende jaar.

Automatische incasso aanvragen  
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso? Ga naar Mijn Loket om snel en gemakkelijk de machtiging voor automatische incasso af te geven. Daarnaast kunt u via Mijn Loket ook de machtiging intrekken of een wijziging in uw gegevens doorgeven. Zie hier het incassoregelement geautomatiseerde incasso.

Automatische incasso en gecombineerde aanslag
De (gecombineerde) aanslagen waterschap- en/of gemeentebelastingen (Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle) worden automatisch in maandelijkse termijnen afgeschreven.

Uitzonderingen

 • de aanslagen met een totaalbedrag hoger dan € 4.500,00 binnen de gemeente Zwolle, worden in één keer afgeschreven, in de maand na de dagtekening van de aanslag.
 • er is geen automatische incasso mogelijk voor de volgende belastingsoorten:
  gemeente Dronten: parkeerbelasting
  gemeente Zwolle: baatbelasting

Machtiging geldt alleen voor ontvanger van de belastingaanslag
GBLT verzendt de belastingaanslagen conform vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor een eigenarenheffing op een andere naam staat dan de belastingaanslag voor een gebruikersheffing. Een machtiging tot automatische incasso is echter persoonsgebonden, daarom is het nodig dat iedere ontvanger van een belastingaanslag een aparte machtiging tot automatische incasso afgeeft.

Bedrijven
De voorlopige en definitieve aanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft met een minimum van zes termijnen.

Regels automatische incasso

 • De datum waarop het termijnbedrag wordt afgeschreven staat vermeld op uw aanslagbiljet, deze ligt rond de 26e van de maand.
 • Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt uw machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken. U dient dan wel het resterende openstaande bedrag in één keer te voldoen.
 • Indien het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet automatisch kan worden afgeschreven of naderhand wordt teruggeboekt, wordt het niet geïncasseerde bedrag verdeeld over het aantal resterende termijnen.
 • Indien bij het innen van één aanslag voor de tweede maal een bedrag niet kan worden afgeschreven of teruggeboekt (storneren), wordt de machtiging als beëindigd beschouwd. Dit geldt niet als de mislukte afschrijving het gevolg is van een niet bestaand, geblokkeerd of beëindigd rekeningnummer. De machtiging wordt dan na één mislukte incassopoging direct beëindigd. Het invorderingstraject wordt in beide situaties voortgezet alsof er geen machtiging is verstrekt.
 • U kunt uw bankrekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen via Mijn Loket.
 • Indien u de machtiging voor automatische incasso wenst te beëindigen dan kan dit ook via Mijn Loket.
 • Indien u in de toekomst weer gebruik wenst te maken van automatische incasso dient u opnieuw een machtiging af te geven. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

18 januari om 14:15
@hylkesteggerda De € 8,50 is deze week terug betaald. Voor de andere aanslag kan ik alleen de informatie geven aan… https://t.co/DYwCzWGLgg
09 januari om 12:11
De telefoonstoring van vanmorgen is gelukkig opgelost. De lijnen zijn weer geopend. Hebt u een vraag, bel ons gerus… https://t.co/WaYOlbl2HY
09 januari om 11:51
RT @RobSpit: Veel aandacht voor #hoogwater en het werk van #waterschappen en #Rijkswaterstaat. Daarom betaal je waterschapsbelasting. https…