Wat zijn de voordelen van automatische incasso?
Als u GBLT machtigt om de aanslagen waterschap- en/of gemeentebelastingen automatisch van uw rekening af te schrijven dan wordt deze aanslag in termijnen afgeschreven. Het te betalen bedrag van het aanslagbiljet wordt dan in het resterende aantal maanden van het huidige jaar automatisch van uw rekening afgeschreven, met een minimum van 6 maandelijkse termijnen. Wanneer het huidige jaar minder dan 6 maanden resteert, zal de afschrijving in maximaal 6 maandelijkse termijnen doorlopen in het volgende jaar.

Automatische incasso aanvragen  
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso? Ga naar Mijn Loket om snel en gemakkelijk de machtiging voor automatische incasso af te geven. Daarnaast kunt u via Mijn Loket ook de machtiging intrekken of een wijziging in uw gegevens doorgeven. Download het incassoregelement geautomatiseerde incasso.

Hoe werkt de automatische incasso?
De (gecombineerde) aanslagen waterschap- en/of gemeentebelastingen (Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle) worden automatisch in maandelijkse termijnen afgeschreven.

Uitzonderingen

 • De aanslagen met een totaalbedrag hoger dan € 4500,- binnen de gemeente Zwolle, worden in één keer afgeschreven, in de maand na de dagtekening van de aanslag.
 • Er is geen automatische incasso mogelijk voor de volgende belastingsoorten:
  Gemeente Dronten: parkeerbelasting
  Gemeente Zwolle: Baatbelasting

Machtiging geldt alleen voor ontvanger van de belastingaanslag
GBLT verzend de belastingaanslagen conform vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor een eigenarenheffing op een andere naam staat dan de belastingaanslag voor een gebruikersheffing. Een machtiging tot automatische incasso is echter persoonsgebonden, daarom is het nodig dat iedere ontvanger van een belastingaanslag een aparte machtiging tot automatische incasso afgeeft.

Bedrijven
De voorlopige en definitieve aanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaander dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft met een minimum van zes termijnen.

Regeling automatische incasso

 • De datum waarop het termijnbedrag wordt afgeschreven staat vermeld op uw aanslagbiljet, deze ligt rond de 26e van de maand.
 • Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt uw machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken. U dient dan wel het resterende openstaande bedrag in een keer voldoen.
 • Indien het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet automatisch kan worden afgeschreven of naderhand wordt teruggeboekt, wordt het niet geïncasseerde bedrag verdeeld over het aantal resterende termijnen.
 • Indien bij het innen van één aanslag voor de tweede maal een bedrag niet kan worden afgeschreven of teruggeboekt (storneren), wordt de machtiging als beëindigd beschouwd. Dit geldt niet als de mislukte afschrijving het gevolg is van een niet bestaand, geblokkeerd of beëindigd rekeningnummer. De machtiging wordt dan na één mislukte incassopoging direct beëindigd. Het invorderingtraject wordt in beide situaties voortgezet alsof er geen machtiging is verstrekt.
 • U kunt uw bank-of girorekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen via Mijn Loket.
 • Indien u de machtiging voor automatische incasso wenst te beëindigen dan kan dit ook via Mijn Loket.
 • Indien u in de toekomst weer gebruik wenst te maken van automatische incasso dient u opnieuw een machtiging af te geven. 

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

19 april om 09:45
@jonnebroekhuis Ik wil u adviseren contact opnemen met ons KCC 088-0645555. Mijn collega kijkt graag even met u mee. m.v.g. ^PT
19 april om 09:36
@MISSPEPPERTJE Ik wil u adviseren contact op te nemen met ons KCC 088-0645555. Mijn collega kijkt graag even met u mee m.v.g. ^PT
14 april om 12:45
GBLT telefonisch bereikbaar op Goede Vrijdag, 14 april. https://t.co/6TDBjwQ0d5