Betaal via Mijn Loket
Betaal via uw bank
Contant betalen
Kwijtschelding als u niet kunt betalen
Betaal op tijd
Aanmaning
Dwangbevel
Hernieuwd bevel
Andere maatregelen
Extra kosten bij niet op tijd betalen
Invorderingsrente
Oneens met extra kosten

Ervaar het gemak en betaal uw belastingaanslag via Mijn Loket

U kunt uw belastingaanslag via Mijn Loket:

Regel het betalen van uw belastingaanslag zelf via uw bank

Zo kunt u zelf in één keer betalen. Voor het overmaken van het aanslagbedrag in één keer, is het belangrijk dat:

 • u het aanslagbedrag overmaakt op rekeningnummer is NL82 DEUT03 1980 4615 op naam van GBLT. Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig; DEUTNL2N.
 • u in de omschrijving het aanslagnummer zet. Deze staat op uw aanslagbiljet.
  Wilt u zelf een machtiging afgeven voor automatische incasso? Dan heeft u ook het incassant-ID van GBLT nodig. Het Incassant-ID is NL07ZZZ082053570000.

Contant betalen regelt u via uw bank of een postagentschap

Via uw bank of een postagentschap kunt u contant geld laten overmaken aan GBLT. Hier zijn kosten aan verbonden die verschillen per bank of postagentschap.

Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen

GBLT toetst of u kwijtschelding kunt krijgen volgens de regels die hiervoor gelden. Lees meer over kwijtschelding.

Betaal op tijd

U heeft twee maanden vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet om het aanslagbedrag te betalen. De dag waarop het aanslagbedrag uiterlijk bij GBLT op de rekening moet staan, heet de vervaldatum. Zowel de dagtekening als de vervaldatum staan op uw aanslagbiljet.

Aanmaning

Is de betaaltermijn verstreken en u heeft niet of niet volledig betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hier zijn kosten verbonden. Het totaalbedrag dat op de aanmaning staat, moet u binnen veertien dagen betalen. Lees meer informatie over de aanmaning. Betaalt u het totaal bedrag niet binnen veertien dagen, dan ontvangt u een dwangbevel.

Dwangbevel

Betaalt u het totaalbedrag dat op de aanmaning staat niet of niet volledig? Dan ontvangt u een dwangbevel. Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel. GBLT verstuurt het dwangbevel per post. Ook aan het dwangbevel zijn kosten verbonden. Het totaalbedrag dat op het dwangbevel staat, moet u binnen twee dagen betalen. Lees meer informatie over het dwangbevel. Betaalt u het totaal bedrag niet op tijd, dan ontvangt u een hernieuwd bevel.

Hernieuwd bevel

Bij een hernieuwd bevel komt er een deurwaarder van Cannock Chase langs. Cannock Chase is een deurwaarderskantoor dat namens GBLT werkt. Bent u niet aanwezig? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een gesloten envelop in de brievenbus. Ook aan een hernieuwd bevel zijn kosten verbonden. Het totaalbedrag dat op het hernieuwd bevel staat, moet u binnen twee dagen betalen.

Andere maatregelen

Op basis van het dwangbevel kan GBLT beslag leggen op:

 • loon, uitkering, bankrekeningen, spaarrekeningen en/of voorlopige teruggaaf;
 • roerende goederen zoals uw auto, audio- en/of videoapparatuur;
 • onroerende zaken zoals een huis, bedrijfspand en/of grond.

Aan deze maatregelen zijn kosten verbonden die hoog kunnen oplopen. De maatregelen worden gebruikt om zowel uw belastingaanslag als alle kosten mee te betalen.

Een overzicht van de extra kosten als u niet op tijd betaalt

Hieronder vindt u de meest voorkomende invorderingskosten. U betaalt voor:

 • Een aanmaning voor een openstaand bedrag tot € 454,00 € 7,00;
 • Een aanmaning voor een openstaand bedrag vanaf € 454,00 € 16,00;
 • Een dwangbevel, hangt af van de hoogte van het openstaande bedrag en minimaal € 42,00 en maximaal € 12.356,00;
 • Een hernieuwd bevel € 16,00;

Alle invorderingskosten vindt u in de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.

Invorderingsrente

Als u belastingaanslag niet op tijd betaalt, loopt GBLT rente mis. In dat geval moet u invorderingsrente betalen. U hoeft pas te betalen als de invorderingsrente meer is dan €23,00. In twee gevallen betalen wij invorderingsrente aan u:

 • Als GBLT meer dan 6 weken te laat is met het terugbetalen van de vermindering (uiteraard alleen wanneer de belastingaanslag al volledig is voldaan);
 • Als u in uw bezwaarschrift heeft verzocht om uitstel van betaling, deze niet heeft gekregen en de belastingaanslag alsnog wordt verminderd.

De invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente. Lees meer over invorderingsrente.

Bent u het oneens met de in rekening gebrachte kosten?

Dan kunt u hiertegen een bezwaar indienen. Lees meer informatie als u het oneens bent met de kosten.

Heeft u nog vragen over betalen?

Kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of heeft u andere vragen? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

21 november om 11:40
@cxq19861118 Het artikel gaat over de tarieven 2020, deze belastingaanslagen worden in 2020 gestuurd. Vr. gr. ^JB
19 november om 12:52
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemiddag,u kunt gerust onze aanslag afwachten. Voor meer informatie over uw persoonlijk… https://t.co/DCCcfUS1zb
19 november om 08:43
@PSMDEurope @gem_Zutphen Goedemorgen, vanwege de privacy kunnen we deze zaken niet regelen via Twitter. U kunt u uw… https://t.co/EMIpuAobNW