De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van afvalwater en voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel.
Bent u eigenaar of gebruiker van een perceel (object) dan kunt een belastingaanslag rioolheffing ontvangen voor het hebben van een (directe of indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering en/of het lozen van water op de gemeentelijke riolering.

Rioolheffing eigenarendeel
U betaalt de rioolheffing voor een heel jaar. Als u gedurende het jaar verhuist en geen eigenaar meer bent, dan kunt u geld aan GBLT terugvragen. Dit gaat om het bedrag dat u al hebt betaald over de maanden waarin u geen eigenaar meer bent. Dit kan op twee manieren:

  • Digitaal: via Mijn Loket 
  • U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Rioolheffing gebruikersdeel
Bent u gebruiker op 1 januari dan ontvangt u een belastingaanslag die vastgesteld is naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

Wat kunt u doen als u in de loop van het jaar geen eigenaar / gebruiker meer bent.
U kunt dan in aanmerking komen voor een vermindering van de belastingaanslag rioolheffing. U kunt een verzoek indienen via Mijn Loket of schriftelijk.

Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen / of niet in één keer kunt betalen.
U kunt kwijtschelding aanvragen. Dit kan alleen als u gebruiker bent en een hoeveelheid afvalwater van 0 m3 tot en met 500 m3 in een jaar afvoert.
Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

U kunt het aanslagbedrag ook in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de belastingaanslag.
Indien u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken. U dient dit binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag te doen.
Het bezwaar kunt u indienen via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT