De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van afvalwater en voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel.
Bent u eigenaar of gebruiker van een perceel (object)? Dan kunt een belastingaanslag rioolheffing ontvangen voor:

  • het hebben van een (directe of indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering; en/of
  • het lozen van water op de gemeentelijke riolering.

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet rioolheffing?

De gemeente Dalfsen kent twee vormen van rioolheffing. Rioolheffing wordt verstuurd naar:

  • De persoon die gebruik maakt van een perceel / pand  én vanuit dat perceel wordt water geloosd op de riolering. Dit noemen wij het gebruikersdeel.
  • De eigenaar van een perceel / pand en dat perceel is aangesloten op de riolering. Het kan gaan om een directe aansluiting op de riolering. Maar ook om een indirecte aansluiting. Dat houdt in dat er niet rechtstreeks op het riool een aansluiting is. Dit noemen wij het eigenarendeel;

Vrijstellingen
Eigenaren van percelen met een Individuele Behandeling voor Afvalwater (IBA) hoeven geen rioolheffing te betalen. De IBA moet geregistreerd en goedgekeurd zijn.

Wat kunt u doen als u in de loop van het jaar geen eigenaar / gebruiker meer bent
Bent u eigenaar op 1 januari dan wordt het aanslagbedrag niet verminderd. Als gebruiker kunt u in aanmerking komen voor een vermindering van de belastingaanslag rioolheffing. U kunt een verzoek indienen via Mijn Loket of een brief schrijven naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen / of niet in één keer kunt betalen
U kunt voor het:

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de belastingaanslag
Indien u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken. U dient dit binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag te doen.
Het bezwaar kunt u indienen via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

18 juni om 12:06
@Ingridha6 Goedemiddag, via twitter kunnen wij uw gegevens niet inzien. Voor de status van uw betaling kunt u telef… https://t.co/MgIgEwN8cB
17 juni om 11:15
@RegienR Goedemorgen, het is op dit moment erg druk aan de telefoon. Wilt u het alstublieft later nog eens proberen… https://t.co/dODMt39cNH
17 juni om 11:12
@FujinTux GBLT stuurt op meerdere data in juni belastingaanslagen voor uw woonplaats. Op 27 juni liggen de laatsten… https://t.co/wWarCssGRJ