Volgens de landelijke Wet Milieubeheer moet u als gebruiker van een woning afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen huisvuil aanbiedt. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast bedragen voor het aanbieden van uw huisvuil. U hebt dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt.

Tarieven en termijn van de rekening-DIFTAR
Voor het ledigen van containers of stortingen in een ondergrondse afvalcontainer ontvangt u éénmaal per jaar een rekening (de 'DIFTAR aanslag'). Deze ontvangt u na afloop van het belastingjaar in de maand januari. Bijvoorbeeld: de aanslag over het jaar 2016 ontvangt u in 2017. Verhuist u in de loop van het jaar dan ontvangt u de belastingaanslag voor DIFTAR eerder.

Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken wanneer de verkeerde gebruiker is aangeslagen of de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt. U moet dat binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag doen. Dit doet u via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

14 december om 09:04
@kjeldschouten We zien graag dat we e-mail in de toekomst kunnen aanbieden. Voor nu is dat vanwege o.a. veiligheids… https://t.co/jcGnGZAbuc
13 december om 08:25
@EddieWillems De biljetten worden gespreid over het eerste half jaar verstuurd. In de eerste maanden de biljetten a… https://t.co/V3JhS3hDfp
11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46