Volgens de landelijke Wet Milieubeheer moet u als gebruiker van een woning afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen huisvuil aanbiedt. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast bedragen voor het aanbieden van uw huisvuil. U hebt dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt.

Tarieven en termijn van de rekening-DIFTAR
Voor het ledigen van containers of stortingen in een ondergrondse afvalcontainer ontvangt u éénmaal per jaar een rekening (de 'DIFTAR aanslag'). Deze ontvangt u na afloop van het belastingjaar in de maand januari. Bijvoorbeeld: de belastingaanslag over het jaar 2018 ontvangt u in 2019. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan ontvangt u de belastingaanslag voor DIFTAR eerder.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken. U moet dat binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag doen. Dit doet u via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
U kunt voor:

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 februari om 08:20
Huishoudens in beheersgebied van waterschap @Zuiderzeeland ontvangen vandaag de belastingaanslag. Meer weten? https://t.co/pTbpXE5186
15 februari om 20:00
@scheidgebeurt Zoals het hoort, dank voor uw geduld en een goed weekend! https://t.co/BpoRq5Nmla. ^SSS
15 februari om 16:21
@marnixdebil @Vechtstromen Heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen? Via de post of digitaal (in de Berichtenbox van… https://t.co/6lTXr66GWh