Volgens de landelijke Wet Milieubeheer moet u als gebruiker van een woning afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen huisvuil aanbiedt. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast bedragen voor het aanbieden van uw huisvuil. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt.

Tarieven en termijn van de rekening-DIFTAR
Voor het ledigen van containers of stortingen in een ondergrondse afvalcontainer ontvangt u éénmaal per jaar een rekening (de 'DIFTAR aanslag'). Deze ontvangt u na afloop van het belastingjaar in de maand januari. Bijvoorbeeld: de belastingaanslag over het jaar 2018 ontvangt u in 2019. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan ontvangt u de belastingaanslag voor DIFTAR eerder.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken. U moet dat binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag doen. Dit doet u via Mijn Loket of schriftelijk. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Kwijtschelding
U kunt voor:

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

16 augustus om 10:18
@WietsedeBoer2 Hi Wietse. Leuk als je een keer langskomt om het te hebben over communicatie versimpelen. Stuur een… https://t.co/c4ijFG6IGw
16 augustus om 10:14
@bartbrandenburg @ccc_nl Op dit moment is geen melding bekend. In brieven van Cannock Chase staat dat u kunt betale… https://t.co/h0Xa2Y8PvX
16 augustus om 09:50
@Yanan44568513 Via Twitter I cannot access your information. So please call us. A possible explanation that you can… https://t.co/r4t83QKycg