Algemeen
Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). U dient er tevens rekening mee te houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend kan worden.

GBLT legt zowel gemeente- als waterschapsbelasting op. Ook is het goed mogelijk dat u van GBLT alleen de aanslag voor de waterschapsbelasting krijgt en van uw eigen gemeente die van de gemeentebelastingen. Om te voorkomen dat u alles twee keer moet invullen werkt GBLT met veel gemeenten samen op het gebied van kwijtschelding. Het is daarom belangrijk voor u om te weten bij wie u kwijtschelding kunt aanvragen. In een aantal gevallen moet u hiervoor zijn bij uw eigen gemeente, in de andere gevallen kunt u aanvragen bij GBLT. Ondanks dat u maar één keer hoeft aan te vragen ontvangt u van zowel uw gemeente als van GBLT een uitspraak op uw verzoek. In een aantal gevallen ontvangt u van GBLT een uitspraak op uw verzoek voor zowel de gemeente- als de waterschapsbelasting.

Kwijtschelding aanvragen
Klik hier voor het overzicht om te zien bij welke organisatie u kwijtschelding kunt aanvragen.

Bent u er niet zeker van of het zinvol is om kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u dit controleren door het invullen van de vragen in Mijn Loket. Het inloggen op Mijn Loket doet u met behulp van DigiD. Beschikt u niet over een DigiD, bekijk dan de regels en voorwaarden om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Klik hier voor de regels en voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Mocht uit het overzicht blijken dat u kwijtschelding kunt aanvragen bij GBLT, dan kunt u dit, zodra u uw aanslagbiljet heeft ontvangen en vanaf de dagtekening van de aanslag, doen via Mijn Loket. Het is ook mogelijk om telefonisch een persoonlijk aanvraagformulier voor kwijtschelding aan te vragen.

 • Kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket
  Via Mijn Loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst op de aanslag te klikken (in Mijn Loket) waarvoor u kwijtschelding wilt aanvragen.
 • Telefonisch kwijtschelding aanvragen
  Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier aanvragen via 088-064 55 55. Het kwijtscheldingsformulier wordt u binnen twee weken per post toegezonden. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u sturen naar:

  GBLT
  Postbus 1098
  8001 BB Zwolle

Denkt u ook aan het meezenden van de in het formulier vereiste bijlagen. Als niet alle bijlagen meegezonden worden, kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien u ook na een verzoek van onze kant niet alle bijlagen heeft verstrekt wijzen wij uw kwijtscheldingsaanvraag af.


LET OP: aanvragen van kwijtschelding binnen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte verandert per 1 jan. 2017
Met ingang van 1 januari 2017 werkt GBLT niet meer samen op het gebied van aanvragen kwijtschelding met de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (de Regionale belastingsamenwerking). U kunt tot 31 december 2016 voor beide belastingen kwijtschelding aanvragen bij uw gemeente. Vanaf 1 januari 2017 verandert dat voor de waterschapsbelastingen. Kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen vraagt u voortaan aan bij GBLT.U kunt dit doen door het formulier in te vullen via Mijn Loket op www.gblt.nl. Het inloggen op Mijn Loket doet u met behulp van DigiD. U heeft dan toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen. Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier voor de waterschapsbelastingen aanvragen via 088-064 55 55 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Geautomatiseerde kwijtschelding
Hebt u voor 3 december volledige kwijtschelding ontvangen van GBLT, dan kan GBLT uw gegevens in de toekomst gebruiken om geautomatiseerd te toetsen of uw recht op kwijtschelding ‘automatisch’ kan worden verlengd. Hiervoor worden uw gegevens gecontroleerd via het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Kan uw recht geautomatiseerd worden vastgesteld, dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen aan te vragen. Heeft u hier geen bezwaar tegen, dan hoeft u verder niets te doen. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan moet u dat voor 15 december 2016 schriftelijk melden bij GBLT. Het GBLT kan dan niet meer automatisch toetsen of u in het vervolg voor kwijtschelding waterschapsbelastingen in aanmerking komt. U moet dan jaarlijks zelf uw aanvraag indienen bij GBLT.Ontvangstbevestiging
Binnen 10 dagen na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging.

Kwijtschelding aangevraagd? Wat betekent dit voor de automatische incasso?
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Als u GBLT hebt gemachtigd tot automatische incasso, dan wordt de invordering van de termijnbedragen stopgezet. Wat gebeurt er met uw automatsiche incasso als uw verzoek tot kwijtschelding (gedeeltelijk) wordt afgewezen of toegekend? klik op de link voor meer informatie  

Kwijtschelding aanvragen bij de gemeente waar GBLT een overeenkomst mee heeft
Als er sprake is van een samenwerking met uw gemeente op het gebied van kwijtschelding dan betekent dit dat u alleen bij uw gemeente kwijtschelding hoeft aan te vragen. De gemeente beoordeelt het verzoek en geeft aan of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kwijtschelding of geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Deze uitkomst deelt uw gemeente ook met GBLT. Van GBLT ontvangt u vervolgens bericht of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kwijtschelding of geen kwijtschelding van de waterschapsbelasting. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u van uw gemeente kwijtschelding krijgt maar van GBLT niet. De reden hiervoor is dat niet alle normbedragen of verruimingen in de kwijtschelding voor zowel de gemeente als het waterschap gelijk zijn.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

19 april om 09:45
@jonnebroekhuis Ik wil u adviseren contact opnemen met ons KCC 088-0645555. Mijn collega kijkt graag even met u mee. m.v.g. ^PT
19 april om 09:36
@MISSPEPPERTJE Ik wil u adviseren contact op te nemen met ons KCC 088-0645555. Mijn collega kijkt graag even met u mee m.v.g. ^PT
14 april om 12:45
GBLT telefonisch bereikbaar op Goede Vrijdag, 14 april. https://t.co/6TDBjwQ0d5