Algemeen
Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan hebt u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Niet voor alle belastingsoorten wordt kwijtschelding verleend.

Waar kwijtschelding aanvragen?
De inwoners van de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle ontvangen van GBLT een gecombineerde aanslag voor zowel de gemeente- als de waterschapsbelastingen. Zij kunnen kwijtschelding aanvragen bij GBLT. Woont u niet in genoemde gemeenten, dan ontvangt u van GBLT een belastingaanslag én van uw gemeente een belastingaanslag. Om te voorkomen dat u alles twee keer moet invullen bij het aanvragen van kwijtschelding, werkt GBLT met een aantal gemeenten samen op het gebied van kwijtschelding. Klik hier voor het overzicht van samenwerkende gemeenten en waar u kwijtschelding aanvraagt.

Staat uw gemeente niet in de lijst dan moet u kwijtschelding bij GBLT aanvragen voor de aanslagen die u van GBLT hebt ontvangen. Dit kunt u, zodra u uw aanslagbiljet heeft ontvangen en vanaf de dagtekening van de aanslag, doen via Mijn Loket. Het is ook mogelijk om telefonisch een persoonlijk aanvraagformulier voor kwijtschelding aan te vragen.

Als er sprake is van een samenwerking met uw gemeente op het gebied van kwijtschelding en u bij uw gemeente kwijtschelding kunt aanvragen voor zowel de gemeente- als de waterschapsbelastingen, dan beoordeelt de gemeente het verzoek om kwijtschelding en geeft aan of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kwijtschelding of geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Deze uitkomst deelt uw gemeente met GBLT. Van GBLT ontvangt u vervolgens bericht of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kwijtschelding of geen kwijtschelding van de waterschapsbelasting. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u van uw gemeente kwijtschelding krijgt, maar van GBLT niet. De reden hiervoor is dat niet alle normbedragen of verruimingen in de kwijtschelding voor zowel de gemeente als het waterschap gelijk zijn.

LET OP: aanvragen van kwijtschelding binnen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte verandert per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 werkt GBLT niet meer samen op het gebied van aanvragen kwijtschelding met de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (de Regionale belastingsamenwerking). U kunt tot 31 december 2016 voor beide belastingen kwijtschelding aanvragen bij uw gemeente. Vanaf 1 januari 2017 verandert dat voor de waterschapsbelastingen. Kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen vraagt u voortaan aan bij GBLT. U kunt dit doen door het formulier in te vullen via Mijn Loket. U heeft dan toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen. Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier voor de waterschapsbelastingen aanvragen.

Kwijtschelding aanvragen?
Bent u er niet zeker van of het zinvol is om kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u dit controleren door het invullen van de vragen in Mijn Loket of klik hier voor de regels en voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

  • Kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket
    Via Mijn Loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst op de aanslag te klikken (in Mijn Loket) waarvoor u kwijtschelding wilt aanvragen.
  • Telefonisch kwijtscheldingsformulier aanvragen
    Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingsformulier aanvragen via 088-064 55 55. Het kwijtscheldingsformulier wordt u binnen twee weken per post toegezonden. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u terugsturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Denkt u ook aan het meezenden van de in het formulier vereiste bijlagen. Als niet alle bijlagen meegezonden worden, kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien u ook na een verzoek van onze kant niet alle bijlagen heeft verstrekt, wijzen wij uw kwijtscheldingsaanvraag af.

Geautomatiseerde kwijtschelding
Hebt u voor 3 december volledige kwijtschelding ontvangen van GBLT, dan kan GBLT uw gegevens in de toekomst gebruiken om geautomatiseerd te toetsen of uw recht op kwijtschelding ‘automatisch’ kan worden verlengd. Hiervoor worden uw gegevens gecontroleerd via het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Kan uw recht geautomatiseerd worden vastgesteld, dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen aan te vragen. Hebt u hier geen bezwaar tegen, dan hoeft u verder niets te doen. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan moet u dat vóór 15 december 2016 schriftelijk melden bij GBLT. Het GBLT kan dan niet meer automatisch toetsen of u in het vervolg voor kwijtschelding waterschapsbelastingen in aanmerking komt. U moet dan jaarlijks zelf uw aanvraag indienen bij GBLT.

Ontvangstbevestiging
Binnen 10 dagen na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging.

Kwijtschelding aangevraagd? Wat betekent dit voor de automatische incasso?
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Als u GBLT hebt gemachtigd tot automatische incasso, dan wordt de invordering van de termijnbedragen stopgezet. Lees hier wat er gebeurt met uw automatische incasso als uw verzoek om kwijtschelding (gedeeltelijk) wordt afgewezen of toegewezen.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT, via 088 - 064 55 55. Van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

27 juli om 08:26
@PurplesblackSam Ons Klanten Contact Centrum is te bereiken op telefoonnummer 088 064 5555. Uit veiligheidsoverwegi… https://t.co/aMLGF5z6ny
19 juli om 15:46
@JurjenU U kunt de belastingaanslag eind deze maand verwachten. m.v.g. ^PT
19 juli om 13:02
@JurjenU Aanslagbiljetten worden verspreidt over het jaar opgelegd. Het kan zijn dat u de aanslag dit jaar later on… https://t.co/micYA5fHvX