Algemeen
Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan hebt u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Bekijk de regels en voorwaarden om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U moet er rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

Klik hier voor de regels en voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Klik hier voor de geldende normbedragen.

Waar kwijtschelding aanvragen?

GBLT legt zowel gemeente- als waterschapsbelasting op. Klik hier  voor het overzicht om te zien bij welke organisatie u kwijtschelding kunt aanvragen.

Mocht uit het overzicht blijken dat u kwijtschelding aan moet vragen bij GBLT, dan kunt u een verzoek indienen vanaf de dagtekening van de aanslag via Mijn Loket.

Als blijkt dat u kwijtschelding bij de gemeente moet aanvragen, dan beoordeelt de gemeente het verzoek en deelt de uitkomst ook met GBLT. Van GBLT ontvangt u vervolgens bericht of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kwijtschelding of dat uw verzoek moet worden afgewezen. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u van uw gemeente kwijtschelding krijgt maar van GBLT niet. De reden hiervoor is dat er verschillen zijn tussen de beleidsregels van de gemeente en het waterschap.

Hoe kwijtschelding aanvragen?
Via Mijn Loket hebt u met behulp van DigiD toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen. Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket dient u eerst de aanslag te selecteren. 

Bent u niet in staat om via Mijn Loket kwijtschelding aan te vragen, dan kunt u telefonisch een persoonlijk kwijtscheldingformulier aanvragen via 088-064 55 55 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). U ontvangt het kwijtscheldingsformulier binnen twee weken per post. Denkt u ook aan het meezenden van de vereiste bijlagen? Uw verzoek om kwijtschelding wordt niet in behandeling genomen als u niet alle informatie en kopieën verstrekt.

Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u sturen naar: GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

LET OP: aanvragen van kwijtschelding van inwoners uit de wijk Kloosterveen in Assen verandert per 1 januari 2018.
Met ingang van 1 januari 2018 werkt GBLT samen op het gebied van kwijtschelding met de gemeenten Assen. Deze samenwerking beperkt zich tot de inwoners van de wijk Kloosterveen. Deze inwoners moeten vanaf 1 januari 2018 voor belastingaanslagen van de gemeente en de belastingaanslagen van GBLT kwijtschelding aanvragen bij GBLT.

Geautomatiseerde kwijtschelding
GBLT kan uw gegevens uit deze aanvraag in de toekomst gebruiken om geautomatiseerd te toetsen of uw recht op kwijtschelding automatisch kan worden verlengd. Door gegevens van het UWV, de Belastingdienst en de RDW te controleren kan uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd worden vastgesteld. Is dit het geval dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Bent u het hiermee eens, dan hoeft u verder niets te doen. Wilt u niet dat GBLT uw persoonsgegevens gebruikt in een digitale bestandsvergelijking, dan moet u dat schriftelijk bij GBLT melden. U moet dan elk jaar zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Ontvangstbevestiging
Binnen 10 dagen na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging. Hebt u het verzoek digitaal ingediend, dan ontvangt u een bevestiging via e-mail. Ontvangt u geen bevestiging, dan is het verzoek niet door ons ontvangen.

Invorderingsmaatregelen
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de invordering geblokkeerd. Indien u automatische incasso hebt, wordt de inning van de termijnbedragen stopgezet. Als blijkt dat er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de resterende maanden van het jaar. Let op, dit geldt alleen voor het huidige jaar. Voor de openstaande aanslagen van voorgaande jaren dient u zelf een betalingsregeling te treffen.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT