U hoeft niets door te geven aan GBLT als u verhuist

GBLT ontvangt bericht over uw verhuizing van de gemeente. Wel moet u uw verhuizing met uw gemeente regelen.

 • Verhuist u binnen uw gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan uw gemeente. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf vier weken voor uw verhuizing tot vijf dagen na uw verhuizing. Voor meer informatie gaat u naar uw gemeente.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? U schrijft zich dan in bij de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatich uitgeschreven bij de gemeente waar u uit vertrekt.

Als u verhuist, kan het zijn dat u geld van ons terug ontvangt

Het hangt af van uw situatie of u geld terugkrijgt van GBLT. Daarnaast verschilt het per soort belasting of u geld terugkrijgt.

1. Gevolgen van verhuizen bij waterschapsbelasting

Als u binnen hetzelfde waterschap verhuist, ontvangt u geen geld van ons terug
U ontvangt volgend jaar een belastingaanslag van GBLT voor het nieuwe belastingjaar. De:

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing verhuist met u mee;
 • Watersysteemheffing ingezetenen betaalt  u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven stond;
 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur betaalt u als u op 1 januari in het Kadaster staat als eigenaar.

Als u naar een ander waterschap verhuist, ontvangt u mogelijk geld terug van ons
De:

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing betaalt u tot het moment van verhuizen. Heeft u het gehele aanslagbedrag al betaald? Dan ontvangt u een deel van dat bedrag terug van GBLT;
 • Watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven stond;
 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur betaalt u als u op 1 januari in het Kadaster staat als eigenaar.

Ga naar website van waterschappen om te kijken in welke waterschap u woont

2. Gevolgen van verhuizen bij gemeentebelasting

U ontvangt een belastingaanslag met gemeentbelasting als u woont in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle.

Verhuist u binnen dezelfde gemeente?

 • De afvalstoffenheffing verhuist met u mee. Volgend jaar ontvangt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning. 
 • De rioolheffing gebruiker verhuist met u mee. Volgend jaar ontvangt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning.
 • De rioolheffing eigenaren voor Dalfsen en Zwolle wordt verminderd na verkoop van het eigendom. U moet zelf een verzoek voor vermindering doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via www.gblt.nl, Mijn Loket, inloggen met uw DigiD.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren (OZB-eigenaren) wordt opgelegd aan de persoon die op 1 januari als eigenaar staat geregistreerd bij het Kadaster. Als u halverwege het jaar verhuisd, dan verandert er niets voor deze betaling. U ontvangt voor het volgende jaar een nieuwe belastingaanslag. 
 • De hondenbelasting Zolang u de hond heeft en in dezelfde gemeente blijft wonen, betaalt u hondenbelasting.

Verhuist u naar een andere gemeente?

 • De afvalstoffenheffing U moet belasting betalen tot het moment dat u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT. 
 • De rioolheffing gebruiker U moet belasting betalen tot het moment dat u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.
 • De rioolheffing eigenaren (alleen voor Dalfsen en Zwolle) wordt verminderd na verkoop van het eigendom. U moet zelf een verzoek voor vermindering doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via www.gblt.nl, Mijn Loket, inloggen met uw DigiD.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren wordt opgelegd aan de persoon die op 1 januari als eigenaar staat geregistreerd bij het Kadaster. Bij verhuizing of verkoop na 1 januari wordt dit aanslagbiljet niet verminderd.
 • De hondenbelasting U hoeft dit niet door te geven aan GBLT. U betaalt belasting tot het moment dat u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.

Verhuist u naar een adres waar u geen belastingen hoeft te betalen, bijvoorbeeld een verzorgingshuis?

 • De gebruikersbelastingen voor de woonruimte van uw vorige adres worden verminderd vanaf de datum van verhuizing. U krijgt géén vermindering voor  watersysteemheffing ingezetenen.
 • GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag u terug ontvangt. Heeft u deze brief niet ontvangen? Geef uw verhuizing alsnog dooraan GBLT. U kunt uw verhuizing doorgeven:
  • via Mijn Loket (inloggen met uw DigiD);
  • door een brief te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Noem in uw brief de datum van verhuizing en uw nieuwe woonsituatie.


Heeft u nog een vraag over verhuizen?

Wij helpen u graag. Neem contact op met het klantcontactcentrum.

Het verhuizen van een bedrijf moet u aan GBLT doorgeven. Dit kan via Mijn Loket of schriftelijk. Het adres is GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Verhuizing heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag watersysteemheffing ingezetenen. Het is een vast bedrag per huishouden dat per de peildatum 1 januari van het belastingjaar verschuldigd is. Op uw nieuwe adres bent u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen verschuldigd.

U kunt de belastingaanslag terugsturen naar GBLT. Zet op  de envelop met het aanslagbiljet retour afzender met de vermelding 'is verhuisd'. Indien bekend vragen wij ook het nieuwe adres te vermelden. Een postzegel is niet nodig.

GBLT krijgt verhuizingen via de gemeenten door en kan daarom, in de meeste gevallen, iemand die alleen woont direct de juiste aanslag opleggen.

Verhuizingen van bedrijven moeten schriftelijk worden doorgegeven aan GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Verhuizing heeft geen invloed op de aanslag watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur. De persoon die op 1 januari eigenaar is van een gebouw of stuk grond betaalt het volledige jaarbedrag. Via de notaris en het Kadaster krijgt GBLT de verkoop van de onroerende zaak door. In de meeste gevallen verrekent de notaris de belastingaanslag met de koper(s) op de verkoopakte.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B