Als u gaat verhuizen hoeft u niets te doen. GBLT ontvangt bericht over uw verhuizing van de gemeente. 

Wat betekent de verhuizing voor uw belastingen?  
Als u verhuist, dan kan het zijn dat u geld van ons terug ontvangt van GBLT. Dit hangt af van uw situatie. Hieronder staan verschillende situaties met uitleg.

Verhuist u binnen het gebied van hetzelfde waterschap?

 • De zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing verhuist met u mee. GBLT stuurt geen nieuwe belastingaanslag voor uw huidige adres voor dit jaar.
 • De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven staat. De betaling geldt voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld in juni van datzelfde jaar in uw nieuwe woning gaat wonen, dan betaalt u pas weer belasting vanaf 1 januari van het volgende jaar. 
 • De watersysteemheffing gebouwd / ongebouwd / natuur Deze belasting betaalt de persoon die op 1 januari als eigenaar staat bij het Kadaster. De betaling geldt voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld in juni van datzelfde jaar in uw nieuwe woning gaat wonen, dan betaalt u pas weer belasting vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Verhuist u naar het gebied van een ander waterschap?

 • De zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing: betaalt u tot het moment van verhuizen. Als u al heeft betaald, ontvangt u een deel van het bedrag terug van GBLT. 
 • De watersysteemheffing ingezetenen: deze belasting betaalt u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven staat.
 • De watersysteemheffing gebouwd / ongebouwd / natuur: deze belasting betaalt de persoon die, of het bedrijf dat, op 1 januari als eigenaar staat geregistreerd bij het Kadaster. Bij verhuizing of verkoop na 1 januari wijzigt dit aanslagbiljet niet.

Woont u in één van onderstaande gemeenten?

Onderstaande uitleg geldt alleen voor aanslagbiljetten die door GBLT voor de volgende gemeenten stuurt:

 • Bunschoten
 • Dalfsen
 • Dronten
 • Leusden
 • Nijkerk 
 • Zwolle

Verhuist u binnen dezelfde gemeente?

 • De afvalstoffenheffing verhuist met u mee. Volgend jaar ontvangt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning. 
 • De rioolheffing gebruiker verhuist met u mee. Volgend jaar ontvangt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning.
 • De rioolheffing eigenaren voor Dalfsen en Zwolle: wordt verminderd na verkoop van het eigendom. U moet zelf een verzoek voor vermindering doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via www.gblt.nl, Mijn Loket, inloggen met uw DigiD.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren (OZB-eigenaren) wordt opgelegd aan diegene die op 1 januari als eigenaar staat geregistreerd bij het Kadaster. Als u halverwege het jaar verhuisd, dan verandert er niets voor deze betaling. U ontvangt voor het volgende jaar een nieuwe belastingaanslag. 
 • De hondenbelasting Zolang u de hond heeft en in dezelfde gemeente blijft wonen, betaalt u hondenbelasting.

Verhuist u naar een andere gemeente?

 • De afvalstoffenheffing U moet belasting betalen tot het moment dat u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Als u voor een jaar heeft betaald, dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT. 
 • De rioolheffing gebruiker U moet belasting betalen tot het moment dat u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Als u voor een jaar heeft betaald, dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.
 • De rioolheffing eigenaren (alleen voor Dalfsen en Zwolle) wordt verminderd na verkoop van het eigendom. U moet zelf een verzoek voor vermindering doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via www.gblt.nl, Mijn Loket, inloggen met uw DigiD.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren wordt opgelegd aan diegene die op 1 januari als eigenaar staat geregistreerd bij het Kadaster. Bij verhuizing of verkoop na 1 januari wordt dit aanslagbiljet niet verminderd.
 • De hondenbelasting U hoeft dit niet door te geven aan GBLT. U moet belasting betalen tot het moment dat u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Als u voor een jaar heeft betaald, dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.

Verhuist u naar een adres waar u geen belastingen hoeft te betalen, bijvoorbeeld een verzorgingshuis?

 • De gebruikersbelastingen (behalve de watersysteemheffing ingezetenen) voor de woonruimte van uw vorige adres worden verminderd vanaf de datum van verhuizing.
 • GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag u terug ontvangt. 
 • Heb u deze brief niet ontvangen? Dan kunt u uw verhuizing alsnog doorgeven aan GBLT. Dit kan op twee manieren: 
 1. Mijn Loket (inloggen met uw DigiD). 
 2. via een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Heft u vragen? 
Heeft u een vraag over verhuizen? Wij helpen u graag. Neem contact op met het klantcontactcentrum.

U kunt de belastingaanslag terugsturen naar GBLT. Zet op  de envelop met het aanslagbiljet retour afzender met de vermelding 'is verhuisd'. Indien bekend vragen wij ook het nieuwe adres te vermelden. Een postzegel is niet nodig.

Verhuizing heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag watersysteemheffing ingezetenen. Het is een vast bedrag per huishouden dat per de peildatum 1 januari van het belastingjaar verschuldigd is. Op uw nieuwe adres bent u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen verschuldigd.

Het verhuizen van een bedrijf moet u aan GBLT doorgeven. Dit kan via Mijn Loket of schriftelijk. Het adres is GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

GBLT krijgt verhuizingen via de gemeenten door en kan daarom, in de meeste gevallen, iemand die alleen woont direct de juiste aanslag opleggen.

Verhuizingen van bedrijven moeten schriftelijk worden doorgegeven aan GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Verhuizing heeft geen invloed op de aanslag watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur. De persoon die op 1 januari eigenaar is van een gebouw of stuk grond betaalt het volledige jaarbedrag. Via de notaris en het Kadaster krijgt GBLT de verkoop van de onroerende zaak door. In de meeste gevallen verrekent de notaris de belastingaanslag met de koper(s) op de verkoopakte.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

26 juni om 16:26
@JBenedictus Via Twitter kan ik u gegevens niet inzien. Het is wel gebruikelijk wanneer u een fout ontdekt in uw aa… https://t.co/nd27oSgq2d
26 juni om 16:17
@daanheimans Dank voor uw reactie. GBLT werkt aan het verbeteren van de dienstverlening, inclusief onze schrijfstij… https://t.co/7iVgrXKyuA
26 juni om 12:43
GBLT heeft via automatische incasso het termijnbedrag van de maand juni afgeschreven. Helaas staat bij de omschrijv… https://t.co/yfeFTo1sa6