Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee. De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur. Bent u eigenaar van meerdere onroerende zaken, dan kunt u een gecombineerde aanslag ontvangen.

Wie is belastingplichtig?
Degene die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak, ontvangt het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd. Verkoopt u in de loop van het jaar uw onroerende zaak, dan zorgt meestal de notaris voor de verrekening van het aanslagbedrag tussen koper en verkoper. U kunt dit op de verkoopakte controleren. 

Maatstaf
De waarde van de gebouwen in het economisch verkeer is de basis van de aanslag. De gemeente stelt deze waarde vast op grond van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Eigenaren ontvangen van hun gemeente een WOZ-beschikking waarop de vastgestelde waarde staat vermeld. Deze WOZ-waarde bepaalt mede de hoogte van het aanslagbedrag.

Tarieven
De tarieven van uw waterschap worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het betreffende waterschap. Bekijk de tarieven.

Hoe betaalt u de aanslag?
U kunt GBLT machtigen het verschuldigde bedrag automatisch te incasseren. De aanslag zal via automatische incasso in één termijn geïncasseerd worden (aanslagen < € 1.000,-) of in zoveel termijnen als er nog maanden in het jaar resteren (aanslagbedragen van € 1.000,- of meer). U kunt GBLT gemakkelijk machtigen via Mijn Loket. De machtiging blijft gelden totdat u deze weer intrekt of tot GBLT deze intrekt, omdat het bedrag is gestorneerd.

Kwijtschelding
Voor deze belastingsoort is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. 

Bezwaar
Wanneer u vindt dat de aanslag onjuist of ten onrechte is opgelegd, dan kunt u bezwaar maken via Mijn Loket of per post via Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Bezwaar tegen WOZ-waarde
Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de door de gemeente vastgestelde waarde (WOZ-waarde) van uw eigendom, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De gemeenten houden GBLT op de hoogte van het verloop van de bezwaarprocedure. Als dit leidt tot een vermindering, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een vermindering van de waarde zal GBLT het eventueel teveel betaalde bedrag aan u terugbetalen. Ondanks de bezwaarprocedure blijft de vervaldatum voor betaling van de aanslag gehandhaafd. Meer informatie over invorderingsrente leest u hier.

Bezwaar tegen WOZ-waarde binnen de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle
Voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle geeft GBLT uitvoering aan de Wet WOZ. Indien u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde, dan doet u dit via Mijn Loket op deze website.

Hebt uw vragen?
Als u vragen hebt, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of hebt u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT, via 088 - 064 55 55. Van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

11 december om 15:40
@ninikins Via Twitter kan ik niet met u meekijken, u kunt contact opnemen met ons KCC 088 0645555 mijn collega kijk… https://t.co/04baKm8O46
06 december om 16:39
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wij willen u graag helpen. Als u het niet eens bent met de… https://t.co/0cmML0QBrw
05 december om 13:50
@koersw @avrotrosradar @Consumentenbond @kanniewaarzijn Wat is uw vraag? Ik help u graag verder. met vriendelijke groet, ^PT