Waarom moet ik watersysteemheffing betalen?

Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee. De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur. Bent u eigenaar van meerdere onroerende zaken? Dan kunt u een gecombineerde belastingaanslag ontvangen.

Wie is belastingplichtig?

Iemand die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak, ontvangt het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd. Verkoopt u in de loop van het jaar uw onroerende zaak? Dan zorgt meestal de notaris voor de verrekening van het aanslagbedrag tussen koper en verkoper. U kunt dit op de verkoopakte controleren. 

Maatstaf

De waarde van de gebouwen in het economisch verkeer is de basis van de belastingaanslag. De gemeente stelt deze waarde vast op grond van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Eigenaren ontvangen van hun gemeente een WOZ-beschikking waarop de vastgestelde waarde staat vermeld. Deze WOZ-waarde bepaalt mede de hoogte van het aanslagbedrag.

Tarieven

Het bestuur van het betreffende waterschap stelt jaarlijks de tarieven van uw waterschap vast. Bekijk de tarieven.

U kunt betalen in delen of in één keer

Voor het betalen in:

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen

Kwijtschelding is niet mogelijk bij watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso. Meer weten over betalen in delen? Ga naar de pagina over automatische incasso.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Vindt u dat de belastingaanslag onjuist of ten onrechte is opgelegd? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Loket of per post.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens bent met de hoogte van de door de gemeente vastgestelde waarde (WOZ-waarde) van uw eigendom? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het hangt af van uw situatie waar u bezwaar maakt. Woont u in:

  • Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle? Dan maakt u bij GBLT bezwaar. Dit komt omdat GBLT namens deze gemeenten uitvoering geeft aan de Wet WOZ.
  • een andere gemeente? Dien dan uw bezwaar in bij uw gemeente. De gemeenten houden GBLT op de hoogte van het verloop van de bezwaarprocedure. Als dit leidt tot een vermindering, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een vermindering van de waarde zal GBLT het eventueel teveel betaalde bedrag aan u terugbetalen. Ondanks de bezwaarprocedure blijft de vervaldatum voor betaling van de belastingaanslag gehandhaafd. Meer informatie over invorderingsrente leest u hier.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of heeft u andere vragen? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT. Wij helpen u graag!

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B