Waterschappen zorgen voor bescherming tegen wateroverlast, schoon water en voldoende water. Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De waterschappen bewaken ook de dijken langs rivieren en (rand)meren. Tot slot zoeken ze steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden of te verbeteren. Met de watersysteemheffing ingezetenen betalen inwoners mee aan de kosten van deze werkzaamheden.
 
Wie is belastingplichtig?
Een ingezetene is iedereen die op 1 januari staat ingeschreven in een gemeente. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte. Het aantal mensen dat in die woonruimte woont, is voor deze belasting niet van belang. Zijn er meerdere ingezetenen per woonruimte, dan ontvangt één van hen, volgens het 'Besluit aanwijzing belastingplichtige', het aanslagbiljet op zijn of haar naam.
 
Tarieven
De tarieven van uw waterschap worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het betreffende waterschap. Bekijk de tarieven.
 
Hoe betaalt u de belastingaanslag?
De belastingaanslag watersysteemheffing ingezetenen (eventueel in combinatie met de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing) kunt u in één keer voor de vervaltermijn betalen. U kunt ook, door het afgeven van een machtiging, via automatische incasso aan GBLT betalen. De verwerking van uw incasso duurt ongeveer twee weken. Het op dat moment openstaande bedrag wordt daarna maandelijks, verdeeld over het nog resterende aantal maanden van het betreffende kalenderjaar, van uw rekening afgeschreven.
 
U kunt kwijtschelding aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen
Maak de sneltest om te kijken of kwijtschelding aanvragen zin heeft. Kwijtschelding vraagt u aan via Mijn Loket. Meer weten over kwijtschelding? Ga naar de kwijtscheldingspagina.
 
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, kijk bij de veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet of heeft u andere vragen, dan kunt u uw vraag ook stellen aan een medewerker van GBLT. Wij helpen u graag.

Mijn Loket

Mijn Loket

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Contact

Contact

GBLT op Twitter

12 december om 16:15
Van vrijdag 13 december 16.00 uur tot en met maandagochtend 16 december is Mijn Loket tijdelijk niet beschikbaar in… https://t.co/TyVnSGJ6e8
12 december om 10:59
@TaSchaatjuh Goedemorgen @TaSchaatjuh. Vervelend dat de verandering u meer stress geeft. Dat is niet de bedoeling.… https://t.co/2XWdcZwCq1
12 december om 10:50
@vicvandijk @Vechtstromen @annelies_SP @CUEnschede @KampmanA Goede morgen Vic. Ik zou nog voor u nagaan hoe ik u me… https://t.co/Js9KAjXH9B